Logistyka materiałowa

Współczesne rozwiązania i konkurencja w obszarze logistyki wymagają sięgania po nowe, bardziej niezawodne technologie. Tradycyjne metody znakowania ele­mentów maszyn nie spełniają podstawowych wymagań, takich jak: odporność na warunki środowiskowe, wygodny i pewny sposób przechowywania da­nych, możliwość zautomatyzowania procesu identyfikacji i tym samym ograniczenie błędu ludzkiego. Dzisiaj kluczem do rozwiązania wielu problemów logistycznych jest zastosowanie kodów kreskowych oraz matrycowych (1D/2D) oraz technologii RFID (ang. Radio Frequency Identification). Jest ona z powodzeniem stosowana na całym świecie i sprawdziła się w ogromnej liczbie przedsięwzięć umożliwiając bezprzewodowy, zdalny odczyt danych zawartych w układzie elektronicznym.

RFID ATEX TECHNOLOGY

Rozwiązanie Elsta Elektronika RFID ATEX TECHNOLOGY pozwala na trwałą, elektroniczną ewidencję umożliwiającą sprawne zarządzanie środkami trwałymi zakładu przemysłowego, poprzez oznakowanie poszczególnych elementów elektronicznymi etykietami, a następnie rejestrację przebiegu ich pracy. Nasze kompleksowe rozwiązania oparte o najnowocześniejszą technologię RFID, pozwalają na zwiększenie wiedzy na temat własnego wyposażenia, a co za tym idzie optymalizację jego wykorzystania. Przystępna architektura oprogramowania przyczynia się do łatwego zarządzania posiadanymi zasobami, poprzez optymalizację kosztów, wynikającą m.in. z przejrzystej rotacji środków trwałych względem bieżących potrzeb eksploatacyjnych, a także wymaganych okresowych napraw i przeglądów. System w istotny sposób zwiększa wiedzę kadry zarządzającej o wyposażeniu będącym w fazie eksploatacji, jak i w obszarach magazynowych.

W naszej ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania sprzętowo-programowe dotyczące logistyki materiałowej przeznaczone do pracy w dowolnej gałęzi przemysłu, gdzie wymagane jest stosowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie z dyrektywą ATEX:

Produkty z grupy logistyki materiałowej

Elsta Elektronika RFID ATEX TECHNOLOGY

Rozwiązania poprzednich generacji