Uniwersalny system logistyki materiałowej w zakładach górniczych

Oferowany zestaw urządzeń oraz oprogramowania stanowi spójny system, pozwalający na wdrożenie globalnego podejścia do optymalnego zarządzania środkami trwałymi w dowolnej spółce górniczej.

Terminal mobilny ET-02

Zakład górniczy stanowi wysoce zautomatyzowany system składający się z kompleksu maszyn, zasobów ludzkich oraz ogromnej wiedzy związanej z eksploatacją górotworu. Rosnąca konkurencja na globalnym rynku surowców energetycznych wymusza działania w zakresie optymalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększania wiedzy na temat własnego wyposażenia, co z kolei powoduje konieczność wprowadzania na obszarze zakładu górniczego najnowocześniejszych technologii usprawniających tę pracę. Rozwiązanie firmy Elsta Elektronika stanowi kompleksową odpowiedź na takie wymagania.

Zastosowanie

Oferowany zestaw urządzeń oraz oprogramowania stanowi spójny system, pozwalający na wdrożenie globalnego podejścia do optymalnego zarządzania środkami trwałymi w dowolnej spółce górniczej. System pozwala na nadzór i optymalizację kosztów operacyjnych zakładu górniczego w następujących obszarach:

 • zarządzanie maszynami i częściami maszyn górniczych
 • zarządzanie urządzeniami elektrycznymi i pozostałymi urządzeniami wyposażenia dołowego kopalni
 • zarządzanie i nadzór nad wykorzystaniem i dystrybucją materiałów wybuchowych

Wszystkie wymienione wyżej obszary zastosowań charakteryzują się wdrożeniem obejmującym:

 • obieg maszyn, urządzeń i materiałów w obszarze dostawców i zakładów remontowych
 • powierzchniowy obszar magazynowy zakładu górniczego
 • dołowy obszar magazynowy i eksploatacyjny zakładu górniczego
 • zgodność z wszystkimi wymaganiami prawnymi obowiązującymi polskie spółki węglowe

Jednocześnie prezentowane komponenty sprzętowe pozwalają na zastosowanie wydzielonych rozwiązań samodzielnie w dowolnym innym obszarze logistyki materiałowej lub zastosowaniach o podobnych wymaganiach funkcjonalnych.

Elementy systemu

Terminal mobilny ET-02

Terminal mobilny ET-02/*/*

Kompaktowe narzędzie pozwalające na wdrażanie systemów informatycznych w obszarach przemysłowych w szczególności w strefach zagrożonych wybuchem.

Transponder trid01

Transponder RFID TRID-01

Transponder RFID pasywny pracujący w pasmie LF (125kHz) przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Transponder RFID ATEX

Transponder RFID TRID-02

Kompletna rodzina transponderów pasywnych ATEX pracujących w częstotliwości  125kHz i 13,56MHz umożliwiających identyfikację elementów środków trwałych.

TCzytnik RFID TRH-04

Czytnik RFID typu TRH-04

Iskrobezpieczny czytnik RFID (ATEX) służący do odczytu transponderów (tagów) RFID pracujących w paśmie częstotliwości 125 kHz (LF).

Tlanca IRH-200

Przemysłowy czytnik RFID typu IRH-200

Przemysłowy czytnik RFID służący do odczytu znaczników RFID pracujących w pasmie 125kHz wyposażony w interfejs bluetooth 2.0 do komunikacji z terminalem.

Ładowarka SCET-01

Ładowarka typu SCET-01 / Stacja dokująca typu SDET-01

Urządzenia przeznaczone do pracy w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem.

Zalety

 • szeroki zakres stosowania m.in. do identyfikacji maszyn (np. sekcje obudowy zmechanizowanej), urządzeń elektrycznych oraz materiałów wybuchowych
 • możliwość identyfikacji transponderów w środowiskach zagrożonych wybuchem, w halach produkcyjnych i w innych środowiskach z opcją skorzystania z terminala wielozadaniowego lub komputera typu desktop
 • szeroka możliwość rozbudowy oprogramowania terminala
 • szerokie możliwości globalnego zarządzania licencjami oprogramowania oraz bazą uprawnionych użytkowników w terminalach wielozadaniowych
 • możliwość monitorowania aktywności terminali w centralnym systemie informatycznym.

Do pobrania

Urządzenia poprzednich generacji

et01

Terminal wielozadaniowy typu ET-01

Urządzenie wyposażone w zaawansowany czytnik kodów kreskowych 1D/2D z możliwością komunikacji Bluetooth® oraz Wi-Fi.

lanca_trh-02_foto

Czytnik RFID typu TRH-02

Iskrobezpieczny czytnik RFID (ATEX) służący do odczytu transponderów (tagów) RFID pracujących w paśmie częstotliwości 125 kHz (LF).

Moduł komunikacji bezprzewodowej MKB-01

Moduł komunikacji bezprzewodowej MKB-01

Urządzenie iskrobezpieczne przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń górniczych oraz w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu.

Stacja dokująca SDR-02

Stacja dokująca typu SDR-02

Przeznaczona do pracy w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem, służąca do ładowania ogniw w module komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01.