Grupy produktowe

Układ SZR typu ATS-PF

Aparatura elektryczna

Grupa urządzeń przeznaczonych do poprawy bezpieczeństwa pracy, ludzi i sprzętu.

Filtr aktywny APF-100

Jakość energii elektrycznej

Rodzina urządzeń „FW Power” do poprawy jakości energii elektrycznej, mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, komfort i koszty eksploatacji całej infrastruktury.

Tablet-MS-80

Urządzenia mobilne typu Rugged

Tablety, smartfony i terminale mobilne dostosowane do pracy w kopalniach oraz w trudnych warunkach środowiskowych.

Terminal mobilny ET-02

Logistyka materiałowa

Urządzenia do kompleksowego zarządzania całym majątkiem trwałym zakładu będącym w fazie eksploatacji, jak i w obszarach magazynowych.

TPR-3000

Sterowanie maszynami, sterowanie radiowe

Projektowanie i produkcja systemów sterowania radiowego maszyn i urządzeń przemysłowych.

USSMS

Zasilanie urządzeń przemysłowych

Specjalistyczne rozwiązania urządzeń zasilających przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.

250wlm01

Monitoring maszyn i instalacji

Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, przeznaczone dla maszyn, pracujących w trudnych, przemysłowych warunkach środowiskowych.

Projektowanie

Projektowanie urządzeń i systemów przemysłowych

Projektowanie i przygotowanie do produkcji seryjnej urządzeń elektroniki przemysłowej przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

uslugispecjalistyczne

Usługi specjalistyczne

Specjalistyczna ocena techniczna urządzeń i systemów zewnętrznych na zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektyw, norm zharmonizowanych niezbędnych do wprowadzenia wyrobów na rynek.