Transponder RFID typu TRID-02 (ATEX)

Pasywny transponder typu TRID-02/*/* jest iskrobezpiecznym znacznikiem RFID pracującym w paśmie LF (125 kHz) lub HF (13,56MHz) przeznaczonym do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). Odczyt numeru identyfikacyjnego z transpondera odbywa się za pomocą czytnika RFID.

Elsta Elektronika RFID ATEX TECHNOLOGY

Tag RFID TRID-02

Iskrobezpieczny transponder RFID typu TRID-02/*/* stanowi element uniwersalnego systemu zarządzania środkami trwałymi opartego na technologii RFID. Znacznik TRID-02 to elektroniczna etykieta RFID, która nie posiada własnego zasilania i może być montowana w różny sposób na oznakowywanych elementach w zależności od ich budowy.  Dodatkowo urządzenie występuje w również w wersjach umożliwiających jego montaż na powierzchniach metalowych. Do odczytu numerów identyfikacyjnych w transponderach TRID-02 pracujących w paśmie HF (13,56 MHz) można wykorzystać terminal mobilny ET-02/*/*, natomiast w przypadku tagów RFID pracujących w paśmie LF (125 kHz) konieczny będzie dodatkowy czytnik RFID typu TRH-04/*/* (ATEX) lub przemysłowy czytnik RFID typu IRH-200/*/*.

Charakterystyka

Transponder RFID typu TRID-02/*/* jest pasywnym podzespołem RFID (Radio Frequency IDdentification) posiadającym własny, niepowtarzalny, zapisany w nieulotnej pamięci numer identyfikacyjny. Zasilanie transpondera oraz odczyt zapisanego w nim numeru identyfikacyjnego realizowane są bezprzewodowo za pośrednictwem pola elektromagnetycznego generowanego przez antenę urządzenia odczytującego RFID. Znacznik TRID-02 występuje w różnych wersjach różniących się od siebie konstrukcją obudowy, pasmem częstotliwości pracy (125 kHz lub 13,56 MHz) oraz rodzajem zastosowanego układu RFID (tylko odczyt lub odczyt-zapis).

Budowa

Obudowę transpondera TRID-02/*/* stanowi korpus występujący w różnych kształtach, wykonany z różnego rodzaju tworzyw sztucznych w zależności od sposobu montażu transpondera na oznakowywanych obiektach. Montaż transpondera może odbywać się poprzez jego klejenie, zahermetyzowanie, przykręcenie lub przymocowanie odpowiednim uchwytem do oznakowywanego obiektu. Urządzenie występuje w wielu wersjach wykonania różniących się kształtem, wymiarami, elastycznością oraz pasmem częstotliwości pracy:

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Kompatybilność

Terminal mobilny ET-02
Terminal ATEX ET-02
ZOBACZ
Czytnik RFID ATEX
Czytnik RFID TRH-04
ZOBACZ
Tag RFID TRID-01
Transponder TRID-01
ZOBACZ
Czytnik RFID industrial
Czytnik RFID IRH-200
ZOBACZ

Do pobrania