Transponder RFID typu TRID-01 (ATEX)

Pasywny transponder typu TRID-01 jest iskrobezpiecznym znacznikiem RFID pracującym w paśmie LF (125 kHz) przeznaczonym do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). Odczyt numeru identyfikacyjnego z transpondera odbywa się za pomocą czytnika RFID.

Iskrobezpieczny transponder RFID typu TRID-01 stanowi element uniwersalnego systemu logistyki materiałowej i zarządzania środkami trwałymi opartego na technologii RFID. Znacznik TRID-01 to elektroniczna etykieta RFID, która nie posiada własnego zasilania. Do odczytu numerów identyfikacyjnych można wykorzystać terminal mobilny ET-02/*/* wraz z dodatkowym czytnikiem RFID typu TRH-04/*/* (ATEX) lub przemysłowym czytnikiem RFID typu IRH-200/*/*. Znacznik ten jest również elementem systemu do identyfikacji elementów maszyn górniczych, a w szczególności przeznaczony jest do identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Specjalny sposób zabudowy na identyfikowanych elementach zapewnia łatwy i bezproblemowy odczyt numeru identyfikacyjnego znacznika na dowolnym etapie eksploatacji danego elementu maszyny. Transpondery można umieszczać na elementach maszyn górniczych w procesie produkcji lub podczas ich remontu.

Charakterystyka

Transponder typu TRID-01 jest pasywnym podzespołem RFID (Radio Frequency IDdentification) posiadającym własny, niepowtarzalny, zapisany w nieulotnej pamięci numer identyfikacyjny. Zasilanie transpondera oraz odczyt zapisanego w nim numeru identyfikacyjnego realizowane są bezprzewodowo za pośrednictwem pola elektromagnetycznego generowanego przez antenę czytnika RFID typu TRH-04/*/* współpracującego z terminalem ET-02/*/*.

Budowa

Transponder typu TRID-01 jest urządzeniem hermetyzowanym silikonową zalewą chemoutwardzalną. Na powierzchni zalewy jest grawerowana tabliczka znamionowa, zawierająca cechę oraz numer certyfikatu badania typu WE. Transponder TRID-01 jest urządzeniem przeznaczonym do montowania w/na elementach maszyn, nie posiadającym własnej obudowy. W związku z tym sposób montażu transpondera musi zapewnić zabezpieczenie zalewy hermetyzującej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB 05ATEX221X z dnia 19.08.2005 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (NB nr 1453)
  • KDB 05ATEX221X/1 z dnia 16.02.2006 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (NB nr 1453)