System zarządzania środkami trwałymi (RFID, ATEX)

Przemysłowy uniwersalny system logistyki materiałowej oparty na technologii RFID przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

System wprowadza trwałą, elektroniczną ewidencję umożliwiającą sprawne zarządzanie środkami trwałymi zakładu oraz logistykę materiałową, poprzez oznakowanie poszczególnych elementów elektronicznymi etykietami (kody kreskowe 1D i matrycowe 2D oraz transpondery RFID), a następnie rejestrację przebiegu ich pracy. Nasze kompleksowe rozwiązanie oparte o najnowocześniejszą technologię RFID, pozwala na zwiększenie wiedzy na temat własnego wyposażenia, a co za tym idzie optymalizację jego wykorzystania. Przystępna elektroniczna architektura baz danych przyczynia się do łatwego zarządzania posiadanymi zasobami, poprzez optymalizację kosztów, wynikającą m.in. z przejrzystej rotacji środków trwałych względem bieżących potrzeb eksploatacyjnych, a także wymaganych okresowych napraw i przeglądów. System w istotny sposób zwiększa wiedzę kadry zarządzającej o wyposażeniu będącym w fazie eksploatacji, jak i w obszarach magazynowych. System może być wykorzystany do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia.

Opis rozwiązania

System zarządzania środkami trwałymi i logistyki materiałowej stanowi kompletną platformę sprzętowo-programową zapewniającą kompleksowe i optymalne zarządzanie całym majątkiem trwałym przedsiębiorstwa, poprzez znakowanie towarów, materiałów i urządzeń z jednoznaczną identyfikacją poszczególnych składników majątku. Dodatkowo system pozwala na sprawne zarządzanie eksploatacją i serwisem środków trwałych, a także nadzór i optymalizację kosztów operacyjnych. System posiada możliwość rozszerzenia o analogiczną funkcjonalność w całym zakładzie i możliwość odczytu kodów kreskowych 1D/2D. Pełna funkcjonalność systemu zarządzania środkami trwałymi i logistyki materiałowej wymaga zastosowania następujących komponentów:

Transpondery typu TRID-xx (TRID-01, TRID-02, TRID-03), pasywne znaczniki RFID ATEX służące do jednoznacznej identyfikacji środków trwałych pracujące głównie w pasmach częstotliwości 125 kHz (LF) i 13,56 MHz (HF). Są to urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem o dowolnej koncentracji metanu i pyłu węglowego (kategoria M1), które są montowane w specjalnej obudowie na elementach środków trwałych.

Przenośny terminal wielozadaniowy ET-02 przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX), wyposażony w czytnik RFID w paśmie HF (13,56MHz), czytnik kodów kreskowych 1D/2D, wyświetlacz graficzny, system operacyjny Windows Embedded, interfejs bezprzewodowy Bluetooth®, interfejs bezprzewodowy Wi-Fi, interfejs zewnętrzny do podłączenia zewnętrznego zestawu audio z mikrofonem kostnym oraz stopień ochrony obudowy IP66/IP67.

Pomocniczy czytnik RFID typu TRH-04 służący do odczytu transponderów TRID-01 i TRID-02 pracujących w paśmie LF (125kHz) z wbudowaną baterią Li-Ion i interfejsem Bluetooth. Czytnik jest urządzeniem iskrobezpiecznym (ATEX) wyposażonym w giętkie przedłużenie anteny odczytującej, interfejs Bluetooth® 2.0 oraz wewnętrzne źródło zasilania w postaci baterii o pojemności znamionowej 1800mAh. Czytnik przeznaczony jest do współpracy z przenośnymi terminalami. Odpowiednikiem funkcjonalnym tego urządzenia w wykonaniu przemysłowym jest czytnik RFID typu IRH-200/*/*.

Stacja dokująca SDET-01 dla terminala ET-02/*/* jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem, służącym do ładowania i komunikacji z terminalem wielozadaniowym. Stanowi ona wyposażenie dodatkowe ponieważ z terminalem dostarczana jest ładowarka, a komunikację można zrealizować bezprzewodowo.

Oprogramowanie ELMURO to bazodanowe oprogramowanie przeznaczone m.in. do zarządzania danymi, generowania raportów, komunikacji z urządzeniami mobilnymi. W zakresie oprogramowania w skład systemu wchodzi: aplikacja na terminal mobilny, aplikacja na komputer PC, oprogramowanie serwerowe do zarządzania flotą terminali mobilnych. System może pracować „wyspowo” na pojedynczym komputerze lub w wersji centralnej na serwerze. System ma możliwość integracji z dowolnym system ERP u Użytkownika.

Zalety

jednoznaczna identyfikacja poszczególnych składników majątku

odporność na warunki środowiskowe i trwałość

wygodny i pewny sposób przechowywania danych

niezawodność odczytu kodu identyfikacyjnego w różnych warunkach technicznych i środowiskowych

możliwość rozszerzenia systemu o analogiczną funkcjonalność w całym zakładzie

możliwość odczytu kodów kreskowych 1D/2D

Elementy systemu

Terminal mobilny ET-02

Terminal mobilny ET-02

Kompaktowe narzędzie pozwalające na wdrażanie systemów informatycznych w obszarach przemysłowych w szczególności w strefach zagrożonych wybuchem.

TCzytnik RFID TRH-04

Czytnik RFID typu TRH-04

Iskrobezpieczny czytnik RFID (ATEX) służący do odczytu transponderów (tagów) RFID pracujących w paśmie częstotliwości 125 kHz (LF).

Tag RFID TRID-02

Transponder TRID-02

Kompletna rodzina transponderów pasywnych ATEX pracujących w częstotliwości  125kHz i 13,56MHz umożliwiających identyfikację elementów środków trwałych.

Ładowarka SCET-01

Ładowarka typu SCET-01 / Stacja dokująca typu SDET-01

Urządzenia przeznaczone do pracy w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem.

Tlanca IRH-200

Przemysłowy czytnik RFID typu IRH-200

Przemysłowy czytnik RFID służący do odczytu znaczników RFID pracujących w pasmie 125kHz wyposażony w interfejs bluetooth 2.0 do komunikacji z terminalem.

ux-design

Oprogramowanie ELMURO

Oprogramowanie ELMURO stanowi uzupełnienie do sprzętowo-programowej platformy przeznaczonej do zarządzania środkami trwałymi i logistyki materiałowej.

Do pobrania