Mikrokomputer typu TRMC-01

Mikrokomputer typu TRMC-01, wraz z czytnikiem RFID typu TRH-01/* stanowi układ czytnika numerów identyfikacyjnych z wykorzystaniem technologii RFID.

Urządzenie to służy do identyfikacji i inwentaryzacji podzespołów, urządzeń i maszyn górniczych, a w szczególności elementów ścianowej sekcji obudowy zmechanizowanej. Dane pomiędzy mikrokomputerem TRMC-01, a komputerowym systemem rejestracji i analizy czasu użytkowania elementów nośnych sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej wymieniane są za pośrednictwem stacji dokującej typu SDR-01. Stacja dokująca stanowi również źródło napięcia zasilania dla wewnętrznego układu ładowania akumulatorów mikrokomputera.

Charakterystyka

Mikrokomputer typu TRMC-01 jest przenośnym urządzeniem zasilanym z wewnętrznego akumulatora. Konstrukcja urządzenia umożliwia pracę, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem podziemnych zakładów górniczych. Wyposażony jest w mikrofon umożliwiający nagrywanie notatek głosowych, które są następnie przechowywane w obszernej, nieulotnej pamięci typu Compact Flash. Odtworzenie zapisanych notatek głosowych możliwe jest dzięki wbudowanemu głośnikowi. Mikrokomputer typu TRMC-01, wraz z czytnikiem RFID typu TRH-01/*, pozwala na odczyt numeru identyfikatora z transpondera typu TRID-01 i okresową archiwizację informacji, celem wprowadzenia ich do komputerowego systemu rejestracji i analizy czasu użytkowania elementów nośnych sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Komunikacja z zarządzającą bazodanową aplikacją na komputer klasy PC odbywa się przy użyciu stacji dokującej typu SDR-01 poprzez interfejs USB. Zastosowanie wyświetlacza graficznego LCD, specyficznej klawiatury oraz odpowiedniego oprogramowania umożliwia w pełni sprawne oraz wygodne poruszanie się po funkcjach mikrokomputera. Dostęp do funkcji mikrokomputera typu TRMC-01 możliwy jest tylko po zalogowaniu osoby uprawnionej i wpisaniu hasła. Zabezpieczenie takie uniemożliwia wprowadzanie danych przez osoby do tego nieuprawnione. Takie rozwiązanie powoduje przypisanie odpowiedzialności za wprowadzane dane konkretnej osobie, ograniczając tym samym możliwość wprowadzania fałszywych informacji. Czytnik RFID spełnia wymagania dyrektywy ATEX,  dyrektywy EMC oraz dyrektywy RED.

Budowa

Obudowa mikrokomputera typu TRMC-01 wykonana została w kształcie prostopadłościanu z nierdzewnej blachy stalowej zamykanej od góry panelem mosiężnym osadzanym na odpowiednim uszczelnieniu. Z przodu panelu umieszczona jest klawiatura, wyświetlacz LCD oraz specjalna komora na mikrofon oraz głośnik. Do połączenia mikrokomputera z czytnikiem RFID typu TRH-01/* lub stacją dokującą przewidziano wielostykowe złącze. Do korpusu mikrokomputera mocowana jest tabliczka znamionowa, na której umieszczono podstawowe parametry urządzenia.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty