Oprogramowanie ELMURO

Oprogramowanie do zarządzania środkami trwałymi.

Firma ELSTA ELEKTRONIKA jest producentem uniwersalnego, bezprzewodowego przemysłowego systemu logistyki materiałowej, opartego na technologii RFID.

Charakterystyka

System ten wprowadza trwałą, elektroniczną ewidencję umożliwiającą sprawne zarządzanie środkami trwałymi zakładu, poprzez oznakowanie poszczególnych elementów, a następnie rejestrację przebiegu ich pracy. Nasze kompleksowe rozwiązanie oparte o najnowocześniejszą technologię RFID, pozwala na zwiększenie wiedzy na temat własnego wyposażenia, a co za tym idzie optymalizację jego wykorzystania. Przystępna elektroniczna architektura baz danych przyczynia się do łatwego zarządzania posiadanymi zasobami, poprzez optymalizację kosztów, wynikającą m.in. z przejrzystej rotacji środków trwałych względem bieżących potrzeb eksploatacyjnych, a także wymaganych okresowych napraw i przeglądów. System w istotny sposób zwiększa wiedzę kadry zarządzającej o wyposażeniu będącym w fazie eksploatacji, jak i w obszarach magazynowych.