Moduł komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01

Moduł komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01 jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń górniczych (grupa urządzeń I), w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (kategoria M1).

Głównym zadaniem modułu komunikacji bezprzewodowej typu MKB-01 jest komunikacja z innymi urządzeniami elektronicznymi wyposażonymi w interfejs bluetooth lub interfejs szeregowy RS-232 (TTL).

Charakterystyka

MKB-01 może pracować jako konwerter sygnałów w standardzie bluetooth na standard RS-232 lub odwrotnie może służyć również, jako źródło zasilania innych urządzeń elektronicznych. MKB-01 w szczególności przeznaczony jest do współpracy z czytnikiem RFID typu TRH-02/*/*. Do konstrukcji urządzenia wykorzystano ogniwa Li-Ion. Ze względów bezpieczeństwa ładowanie MKB-01 może odbywać się jedynie poza strefą zagrożenia wybuchem, wyłącznie za pomocą stacji dokującej typu SDR-02/*.

Budowa

Obudowę MKB-01 stanowi prostopadłościenny korpus wykonany z jednostronnie zamkniętego profilu ze stali nierdzewnej o wymiarach 106x60x50,8 mm. Do korpusu przyspawane są metalowe zatrzaski zapewniające pewne połączenie mechaniczne z innymi urządzeniem współpracującym z modułem MKB-01. Korpus urządzenia zakończony jest metalową tuleją, w której mocowane jest 12-pinowe złącze zewnętrzne urządzenia.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty