Filtr aktywny typu APF-100

Filtr aktywny APF-100 ma zastosowanie w sieciach 3- i 4- przewodowych niskiego napięcia w celu filtracji wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej i symetryzacji prądów.

Elsta Elektronika POWER QUALITY TECHNOLOGY

Filtr aktywny APF-100

APF-100 to kompaktowe urządzenie do poprawy jakości energii elektrycznej !

Skuteczna filtracja do 50-tej harmonicznej

Wysoka kompensacja mocy biernej

Ograniczenie kosztów poboru energii elektrycznej

Równomierne obciążenie sieci i symetryzacja prądów

Łatwa i prosta instalacja urządzenia

Wygodny interfejs WEB do parametryzacji pracy

Współpraca z odbiornikami nawet do 200 kW

Charakterystyka

Zapewnienie w obecnych czasach wysokiej jakości energii elektrycznej stanowi poważne wyzwanie dla dystrybutorów energii (OSD). Ogromna liczba urządzeń elektronicznych, urządzeń przetwarzających energię elektryczną, napędów (silników), falowników czy nawet systemów oświetleniowych jest bardzo użyteczna, a wręcz niezbędna w nowoczesnym życiu. Jednak produkują one również znaczący poziom zakłóceń, które wymagają odpowiedniej reakcji. Aby sprostać temu wyzwaniu opracowaliśmy filtr APF-100, kompaktowe urządzenie niskiego napięcia w celu poprawy wybranych parametrów jakościowych energii elektrycznej w większości powodowanych przez nieliniowe odbiorniki.

Elsta Elektronika POWER QUALITY TECHNOLOGY to innowacyjne rozwiązanie energoelektroniczne połączone w zaawansowaną technologią analizy sygnałów pomiarowych w czasie rzeczywistym pozwalające na osiągnięcie wysokiej efektywności w korekcji parametrów jakościowych energii elektrycznej. Wchodzący w skład rodziny produktów „FW Power” wykorzystujących tą technologię filtr aktywny  APF-100  ma  zastosowanie  w  sieciach  3  i  4-ro  przewodowych  niskiego  napięcia  w  celu  filtracji wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej oraz symetryzacji prądów fazowych wraz z redukcją prądu przewodu neutralnego.

Filtr aktywny APF-100

Urządzenie zapewnia dynamiczną kompensację wyższych harmonicznych powodowanych pracą nieliniowych odbiorników w sieci niskiego napięcia. W zależności do wersji urządzenie przeznaczone jest do instalacji w obiektach przemysłowych lub komercyjnych. Dzięki zastosowaniu APF-100 parametry elektryczne widoczne od strony sieci są znacznie bardziej zbliżone do nieodkształconego przebiegu sinusoidalnego co przekłada się na wiele aspektów technicznych i ekonomicznych i jest korzystne zarówno dla odbiorcy jak i dostawcy energii elektrycznej.

Istotne cechy filrtu APF-100

Kompensacja mocy biernej  – wielu odbiorców płaci rachunki za moc czynna oraz bierną. W mieszkaniach i domach płaci się tylko rachunki za moc czynną. Po kompensacji mocy biernej z zastosowaniem filtru APF-100 rachunek za moc bierną spada praktycznie do zera!

Równomierne obciążenie sieci (symetryzacja) – pomiędzy dystrybutorem energii (OSD) a odbiorcą, który pobiera na każdej fazie inną wartość prądu, można doprowadzić do równomiernego obciążenia sieci (na każdej fazie ten sam prąd) od strony dystrybutora. Z punktu widzenia dystrybutorów energii elektrycznej jest to bardzo ważna zaleta.

Redukcja zakłóceń (czyli filtracja harmonicznych) – każdy odbiorca podłączający praktycznie dowolne urządzenie do sieci 230V powoduje, że zakłócenia generowane przez to urządzenie są „wstrzykiwane” do sieci energetycznej, które widzą inni odbiorcy. Dzięki zastosowaniu filtru APF-100 można wyeliminowywać wiele negatywnych efektów w sieci powodowanych przez te zakłócenia.

Zwiększenie efektywności energetycznej – filtr aktywny typu APF-100 w pełni odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku płynące z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Dz. U.z 2016 r. poz. 831.  Ten akt prawny nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek wykonania audytów energetycznych, których wyniki wymuszają często konieczność działań służących poprawie efektywności energetycznej.

Zasada działania

Filtr aktywny typu APF-100 mierzy i analizuje prądy oraz napięcia fazowe w czasie rzeczywistym. W zależności od sytuacji aktywnie generuje ono prądy kompensacyjne o takich chwilowych wartościach amplitudy i fazy aby uzyskać optymalny efekt.  Charakterystyczną cechą APF-100 jest jednoczesna kompensacja zaburzeń i symetryzacja prądów, jak również bardzo szybki czas reakcji urządzenia na zmienność parametrów wejściowych. Realizacja tak zaawansowanej funkcjonalności stała się możliwa dzięki zastosowanemu rozwiązaniu Elsta Elektronika POWER QUALITY TECHNOLOGY dającemu bardzo duże możliwości obliczeniowe urządzenia. Ponadto nasz produkt umożliwia wizualizację głównych parametrów sieci, takich jak: napięcie, prąd, moc czynna i  pozorna, współczynnik mocy, temperatura, współczynnik THDi.  Jednocześnie  dzięki wbudowanemu serwerowi WEB i  komunikacji  WI-FI istnieje możliwość wizualizacji parametrów z użyciem tabletu lub innego urządzenia mobilnego.

Zasada działania APF-100

Zastosowanie

Filtr Aktywny typu APF-100 może współpracować z odbiornikami lub instalacjami 3-fazowymi o małej lub średniej mocy (najbardziej efektywna praca z odbiornikami o mocy z przedziału 10 do 200 kW). Proponowane rozwiązanie znajduje zastosowanie w obiektach przemysłowych i komercyjnych, w których występują znaczne pobory mocy biernej oraz duży poziom wyższych harmonicznych prądu, co często objawia się m.in. poprzez nadmierne zużycie energii, zwiększoną awaryjnością urządzeń i instalacji, przegrzewanie przewodów i transformatorów, generowanie różnego rodzaju zakłóceń i zaburzeń. Nasz filtr aktywny znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie stosowana jest aparatura wrażliwa na wszelkie zakłócenia na przykład: zautomatyzowane linie produkcyjne, centra danych, węzły sieci telekomunikacyjnej, laboratoria z aparaturą pomiarową, obiekty medyczne itp. Niekorzystny wpływ wyższych harmonicznych może także dotyczyć obiektów kultury i biznesu, takich jak muzea, sale koncertowe i konferencyjne, gdzie zakłócone mogą zostać systemy audiowizualne.  Kompensacja wyższych harmonicznych oraz mocy biernej ma także duże znaczenie dla tzw. budynków inteligentnych w których kluczową rolę odgrywają systemy sterowania i efektywność energetyczna.

Zastosowanie APF-100

Zalety urządzenia

Redukcja zaburzeń w sieci elektrycznej - filtracja do 50 harmonicznej

Równomierne obciążenie sieci poprzez symetryzacje prądów fazowych

Poprawa współczynnika mocy - kompensacja mocy biernej i redukcja przesunięcia fazowego

Kilka wersji urządzenia do 100A na fazę dla prądu kompensacyjnego

Obniżenie startu mocy w elementach indukcyjny i transformatorach

Zmniejszenie poboru prądu rozruchowego

Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej

Redukcja temperatury elementów indukcyjnych

Zmniejszenie awaryjności sprzętu elektronicznego i degradacji izolacj

Redukcja prądu przewodu neutralnego

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Zobacz film o APF-100

POWER QUALITY TECHNOLOGY