Usługi specjalistyczne

Wykonujemy specjalistyczną ocenę techniczną urządzeń i systemów zewnętrznych na zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektyw, norm zharmonizowanych niezbędnych do wprowadzenia wyrobów na rynek. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie urządzeń i systemów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem objętych wymaganiami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Posiadamy powiadomienie o zapewnieniu jakości pozwalające na produkcję urządzeń zgodnych z wymaganiami Dyrektywy ATEX.