Sterowanie maszynami, sterowanie radiowe

Elsta Elektronika specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów sterowania radiowego maszyn i urządzeń przemysłowych. Wśród przykładowych aplikacji można wymienić m.in. sterowanie zdalne kombajnami ścianowymi, kolejkami podwieszanymi, wyłącznikami stycznikowymi czy maszynami z napędem spalinowym. Nasze systemy pozwalają również na realizację funkcji monitoringu maszyn oraz obiektów technologicznych o dużych odległościach (np. rurociągów czy kołowrotów) bez konieczności stosowania przewodu promieniującego. Systemy można również doposażyć w układ sterowania oddalonego umożliwiający kontrolę zdalną maszyny z tzw. lokalizacji bezpiecznej (np. zdalnej dyspozytorni). W nasze rozwiązania wyposażane są maszyny największych światowych producentów pracujące zarówno w Europie jak i w Rosji, Chinach, Argentynie czy Wietnamie.

W skład tej grupy wchodzą następujące produkty: