Jakość energii elektrycznej

Współcześnie zapewnienie wysokiej jakości parametrów energii elektrycznej staje się coraz większym wyzwaniem dla dostawców energii. Jakość energii, a nie tylko jej dostępność, jest także coraz bardziej istotna dla odbiorców, gdyż ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, komfort i koszty eksploatacji. Dotyczy to zarówno zakładów przemysłowych, instytucji publicznych jak i budynków mieszkalnych. Technologia Elsta Elektronika POWER QUALITY TECHNOLOGY jest odpowiedzią na te potrzeby i z jej wykorzystaniem została opracowana rodzina urządzeń „FW Power” do poprawy jakości energii elektrycznej poprzez filtrację wyższych harmonicznych, kompensację mocy biernej czy symetryzację prądów fazowych. Efektem końcowym jest cała generacja rozwiązań filtrów aktywnych, dynamicznych regulatorów napięcia oraz kondycjonerów energii elektrycznej.

POWER QUALITY TECHNOLOGY

Wielokrotnie przyczyną narastających problemów związanych z niską lub niestabilną jakością energii elektrycznej jest powszechne stosowanie tzw. „nieliniowych” lub „niespokojnych”  odbiorników  energii,  do  których  zaliczyć  można wiele urządzeń:  układy  przetwarzania  energii,  prostowniki,  falowniki,  systemy  oświetleniowe,  urządzenia  elektroniczne, energoelektryczne, instalacje fotowoltaiczne i inne źródła energii rozproszonej. Urządzenia te powodują wzrost mocy biernej, zaburzenia napięcia w postaci wahań lub efektu migotania, wprowadzają do sieci wyższe harmoniczne i powodują niesymetryczne jej obciążenie. W wielu wypadkach może to powodować przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakości energii, określonych w normach i umowach zawartych pomiędzy odbiorcą, a dostawcą energii elektrycznej.

Dbając  o  dynamiczną  poprawę  stanu  sieci  elektrycznej oraz  rozwiązanie  problemów  prosumentów  energii,  nasza firma opracowała nowoczesną i innowacyjną technologię Elsta Elektronika POWER QUALITY TECHNOLOGY, której zastosowanie pozwoliło na opracowanie rodzinę urządzeń „FW Power” do  dynamicznej  kompensacji  zaburzeń  typu  prądowego i  napięciowego.  Obecnie  linię  produktową  wspierającą koncepcje sieci „smart grid” tworzą filtr aktywny typu APF-100, dynamiczny regulator napięcia typu DVR-100 oraz kompleksowy kondycjoner energii.

Filtr Aktywny APF-100 ma zastosowanie w sieciach 3 i 4-ro przewodowych niskiego napięcia do filtracji wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej oraz symetryzacji prądów. Dynamiczny Regulator Napięcia realizuje w czasie rzeczywistym kompensację zapadów oraz wzrostów napięcia zasilania, które należą do zjawisk najczęściej spotykanych i najbardziej odczuwalnych przez odbiorców. Kondycjoner Energii Elektrycznej oferuje najbardziej kompleksowe podejście do poprawy parametrów jakościowych sieci spośród całej rodziny produktów „FW Power”. Urządzenie to dynamicznie kompensuje zarówno zaburzenia typu napięciowego (wzrosty, zapady i fluktuacje) jak i typu prądowego (wyższe harmoniczne).

Nasza oferta obejmuje również inne urządzenia do kondycjonowania energii elektrycznej, w tym m.in. baterie kondensatorów oraz dławiki kompensacyjne.

Produkty z grupy jakości energii elektrycznej

Elsta Elektronika POWER QUALITY TECHNOLOGY