Aparatura elektryczna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu Elsta Elektronika stworzyła grupę urządzeń przeznaczonych do poprawy bezpieczeństwa pracy, ludzi i sprzętu. W ramach tej grupy oferujemy:

  • system monitoringu stanu izolacji (doziemień) dla elektrycznych sieci pracujących w układzie IT (z izolowanym punktem zerowym transformatora) ze zdalną wizualizacją parametrów izolacji poszczególnych odpływów,
  • przekaźniki pomocnicze wyłączające, szybkie, pośredniczące, bistabilne, czasowe oraz sygnalizacyjne zaprojektowane do pracy m.in. na stacjach elektroenergetycznych w obwodach wtórnych rozdzielni 110, 220 i 400 kV,
  • blokujące zabezpieczenia upływowe – innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie wysokiej niezawodności systemów zabezpieczeń instalacji przemysłowych,
  • modułowy układ samoczynnego załączania rezerwy przeznaczony dla potrzeb niskonapięciowych rozdzielnic elektrycznych z możliwością obsługi różnych topologii sieci pierwotnej, pracujący w układach 2, 3 i 4-ro wyłącznikowych,
  • specjalistyczny moduł podtrzymania zasilania 24 VDC przeznaczony do tymczasowego zasilania obwodów sterowniczych (np. sterowników PLC) wymagających wysokiej niezawodności działania.

W skład tej grupy wchodzą następujące produkty: