Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-02/*

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-02/* przeznaczony jest do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Zasilacz dostarcza napięć niezbędnych do poprawnej pracy poszczególnych elementów układu sterowania oraz realizuje algorytm sterowania maszyną za pomocą zabudowanych w nim sterownika (jednostka centralna CPU) współpracującego z koncentratorem sygnałów obiektowych typu KSO-01/DAIO. Zasilacz typu ZUSD-02/* przewidziany jest do współpracy z wyświetlaczami LED maszynisty typu WLM-01, monitorem stanu pracy maszyny typu MSPM-01 oraz koncentratorem sygnałów obiektowych typu KSO-01/* lub KSO-03/*.

Charakterystyka

W skład zasilacza ZUSD-02/* wchodzą: karta zasilacza iskrobezpiecznego IZI-24/16 lub IZI-12/16 (o izolowanym od wejścia wyjściowym napięciu znamionowym 12V, 1,5A); sterownik maszyny -jednostka centralna CPU (zadaniem, którego jest odczyt stanów z zewnętrznych czujników temperatury, ciśnienia, poziomu , prędkości, obrotów oraz położenia i na tej podstawie wypracowanie odpowiednich sygnałów wyjściowych – sterujących i informacyjnych); koncentrator sygnałów obiektowych KSO-01/DAIO (służącym do zbierania sygnałów z czujników oraz sterowania zewnętrznymi elementami wykonawczymi w maszynach pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – grupa urządzeń I); płyta przekaźników PP-02, na której znajduje się przekaźnik kontroli stanów izolacji i przekaźniki ognioszczelnych reflektorów oraz buczka; regulator napięcia PALT-01 alternatora (tylko dla wersji ZUSD-02/12). Zasilacz komunikuje się z wyświetlaczami WLM-01 za pomocą jednokierunkowej transmisji szeregowej z procesora, natomiast komunikacja z monitorem stanu pracy maszyny MSPM-01 odbywa się dwukierunkowym łączem szeregowym wykorzystującym wewnętrzny układ USART procesora. Komunikacja z koncentratorem sygnałów obiektowych odbywa się za pomocą magistrali CAN. Zasilacz może również współpracować z urządzeniami innego typu, jeżeli będą one spełniały odpowiednie wymagania dotyczące napięcia zasilającego oraz interfejsu komunikacyjnego.

Budowa

Wszystkie moduły zabudowane są w standardowej osłonie ognioszczelnej typu OS252/20 produkowanej przez Zakład Produkcyjny BOHAMET S.J. W obudowie poszczególne elementy zostały umocowane na płycie montażowej, pełniącej również funkcje radiatora zasilacza. Osłona zasilacza ZUSD-02/* wyposażona jest standardowo w 27 wpustów ZW15M.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty