Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/*

Głównym zastosowaniem zasilacza typu EZI-01/2/*/*/* jest zasilanie urządzeń iskrobezpiecznych w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Zasilacz typu EZI-01/2/*/*/*/SEP-R przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemu sterowania elektrohydraulicznego obudowami zmechanizowanymi.

Charakterystyka

Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/2/*/*/*/* dostarcza napięcia zasilania o wartości znamionowej 12 V oraz występuje w kilku odmianach różniących się wyjściowym prądem znamionowym (w zakresie od 1,2 A do 1,95 A), liczbą wpustów kablowych oraz ich rozmieszczeniem na obudowie. Wszystkie wersje zasilacza nadają się do pracy w szerokim zakresie napięć zasilających od 42 VAC do 230 VAC. Zasilacz wyposażony jest w diody sygnalizacyjne określające obecność napięcia oraz przeciążenie. Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-01/2/*/*/* wyposażony jest w dodatkowe bezpotencjałowe wyjścia iskrobezpieczne typu otwarty kolektor przeznaczone do zdalnego sygnalizowania przeciążenia zasilacza. Zasilacz występuje również w wersji specjalnej EZI-01/2/*/*/*/SEP-R z zainstalowanym modułem separatora.

Budowa

Sposób oznaczenia poszczególnych wersji zasilacza iskrobezpiecznego EZI-01/2/*/*/*/* przedstawiono poniżej.

Przykład oznaczenia:

  • EZI-01/2/2P/12/1,95/SEP-R – Zasilacz 2-kanałowy z poprzeczną zabudową 2 wpustów obwodu zasilania (możliwe łączenie przelotowe zasilaczy) i 2 wyjściowych złącz STECKO. Zasilacz o napięciu znamionowym 12 V, prądzie znamionowym 1,95 A i z modułem separatora RS‑485.
  • EZI-01/2/1W/12/1,2 – Zasilacz 2-kanałowy z wzdłużną zabudową 1 wpustu obwodu zasilania (brak możliwości łączenia przelotowego zasilaczy) i 2 wpustów wyjściowych. Zasilacz o napięciu znamionowym 12 V, prądzie znamionowym 1,2 A i z modułem separatora RS‑485.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB16ATEX0037X z dnia 10.08.2016 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (Jednostka Notyfikowana)