Wyświetlacz typu EWMS-01

Wyświetlacz typu EWMS-01 jest elementem wchodzącym w skład układu do sterowania i diagnostyki maszyn górniczych z napędem spalinowym. Wyświetlacz przewidziany jest do współpracy z klawiaturą typu EKMS-01 oraz sterownikiem typu ECMS-01 produkcji firmy Elsta. Może także współpracować z urządzeniami innych producentów, jeżeli będą spełniały odpowiednie wymagania dotyczące napięć zasilających, interfejsów komunikacyjnych i złącz kablowych.

Urządzenie służy do wyświetlania stanów pracy, alarmów oraz pomiarów wielkości fizycznych takich jak prędkości, ciśnienie, temperatura itp. maszyn z napędem spalinowym stosowanych w podziemnych zakładach górniczych.

Charakterystyka

Wyświetlacz typu EWMS-01 poza wyświetlaniem wymienionych wyżej parametrów, monitoruje również stan przycisków w klawiaturze, przycisków i wychylenia joysticka do zadawania prędkości jazdy. Uzyskaną informację przesyła do sterownika ECMS-01 otrzymując zwrotnie komunikaty do wyświetlenia dla operatora. Wyświetlacz EWMS-01 posiada dwa wyświetlacze LCD, dwa wyświetlacze LED oraz trzy diody elektroluminescencyjne (zielona, żółta, czerwona) za pomocą, których przekazywana jest informacja o stanie systemu. Przystosowany jest do współpracy z urządzeniami iskrobezpiecznymi o poziomie zabezpieczenia ib i w związku z tym przewiduje się stosowanie go w podziemnych zakładach górniczych, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Budowa

Wyświetlacz typu EWMS-01 zabudowany został w specjalnej, spawanej metalowej jednokomorowej obudowie aparatowej, o stopniu ochrony IP 54 i wymiarach 232x130x80mm, wyposażonej w dwa złącza i kabel połączeniowy zakończony złączem od strony wyświetlacza. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5mm. Moduł wyświetlacza połączony jest ze złączami wielostykowymi znajdującymi się na metalowej obudowie wyświetlacza, wielożyłowym przewodem wstążkowym. Obudowa posiada cztery uchwyty montażowe z przelotowymi otworami okrągłymi o średnicy Ø6,0mm i rozstawem 262x100mm, przyspawane do dolnej ścianki obudowy.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB 05ATEX296 z dnia 28.09.2005 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (Nr 1453).