Układ samoczynnego załączania rezerwy typu ATS-PF/*

ATS‑PF/* przeznaczony jest do pracy w przemysłowych rozdzielniach energetycznych, gdzie może pełnić rolę układu sterowania SZR, PPZ, SPP, AZZ oraz monitorowania stanu (położenia) podstawowych łączników.

Układ SZR typu ATS-PF

ATS-PF może obsługiwać różne topologie sieci pierwotnej w układach 2, 3 i 4-ro wyłącznikowych. ATS-PF/* ma zastosowanie w obiektach energetycznych, przemysłowych, ale także w instalacjach użyteczności publicznej. Wyjścia przekaźnikowe mają dużą zdolność łączeniową przy napięciu stałym co jest istotne dla aplikacji przemysłowych o napięciu sterującym 110 lub np. 220 VDC.

Charakterystyka

Układ samoczynnego załączenia rezerwy typu ATS-PF/* steruje przełączaniem zasilań dla potrzeb niskonapięciowych rozdzielnic elektrycznych. Rozproszona architektura oraz elastyczne oprogramowanie układu pozwalają na dopasowanie (skalowanie) rozwiązania dla konkretnych potrzeb użytkownika. Układ cechuje prostota montażu i eksploatacji. Zastosowanie oddalonych modułów I/O oraz prefabrykowanych przewodów wielożyłowych pozwala uniknąć uciążliwego rozprowadzania wszystkich obwodów sterujących do punktu centralnego. System został zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko problemów instalacyjnych. W tym celu zastosowano kodowanie złącz, dedykowane przewody, wyraźne oznakowanie kolorami oraz wysokiej jakości elementy łączeniowe.

Budowa

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin