Układ kontroli izolacji typu IMD-01/*/* oraz diodowy adapter pomiarowy typu AND-01/*

Urządzenie typu IMD-01/*/* wraz z adapterem AND-01/* tworzy układ blokującego zabezpieczenia upływowego. Jego zadaniem jest monitorowanie stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typuIT i w razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, zablokowanie możliwości załączenia monitorowanego obwodu.

Urządzenie jest przeznaczone do zamontowania w rozdzielnicach niskiego napięcia w sieciach trójfazowych i jednofazowych napięcia przemiennego.

Charakterystyka

Działanie urządzenia IMD-01/*/* polega na pomiarze rezystancji między monitorowaną siecią, a przewodem ochronnym. Obwód wykonawczy steruje możliwością załączenia stycznika i podaniem napięcia na chroniony fragment sieci. Podczas gdy stycznik jest wyłączony prowadzony jest ciągły pomiar rezystancji izolacji pomiędzy liniami sieci, a uziemieniem. W przypadku gdy wartość tej rezystancji jest wyższa od wartości progowej, zabezpieczenie zezwala na załączenie stycznika zwierając odpowiedni przekaźnik. Analogicznie gdy rezystancja izolacji jest poniżej wartości progowej zabezpieczenie nie dopuszcza do załączenia stycznika (blokuje jego załączenie) pozostawiając przekaźnik wykonawczy otwarty. Stan blokowania sygnalizowany jest za pomocą diody na obudowie oraz istnieje możliwość sygnalizacji zewnętrznej. IMD-01/*/* posiada funkcje samokontroli w oparciu o auto-test wykonywany po podaniu zasilania do urządzenia oraz wewnętrzną diagnostykę.

Typ Urządzenia/Wersja

*Wersja napięciowa dotyczy wartości znamionowej napięcia sieci. Odchyłki wynikające z tolerancji nie zmieniają zasady wyboru wersji napięciowej.

Budowa

Układ kontroli izolacji typu IMD-01/*/* przeznaczony jest do współpracy z zewnętrznym układem zapewniającym potencjał „sztucznego zera” (AND-01). Każdy z tych modułów posiada obudowę o szerokości 22,5 mm przeznaczoną do montażu na szynie DIN.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin