Stanowisko obsługi baterii typu SOB-2000/*

Stanowisko obsługi baterii typu SOB-2000/* jest urządzeniem wchodzącym w skład uniwersalnego systemu sterowania radiowego maszynami SSRK-2000 i przeznaczone jest do obsługi baterii iskrobezpiecznych typu HBIS-2010 oraz baterii EBIS-02 poza przestrzenią zagrożoną wybuchem.

Stanowisko obsługi baterii jest urządzeniem mikroprocesorowym, wyposażonym w osiem stanowisk do testowania i ładowania baterii typu EBIS-02 lub HBIS-2010.

Charakterystyka

Urządzenie automatycznie rozpoznaje rodzaj baterii umieszczonej na stanowisku, dokonuje oceny jej stanu, a następnie przeprowadza odpowiedni tryb ładowania. Status procesu obsługi danej baterii jest sygnalizowany za pomocą diod LED umieszczonych przy każdym ze stanowisk, a szczegółowy stan urządzenia pokazywany jest na wyświetlaczu LCD.

Budowa

Obudowa urządzenia wykonana została na podstawie metalowej z osadzonymi prowadnicami stanowisk, umożliwiającymi mocowanie baterii. Całość zamknięta jest panelem wykonanym ze stali nierdzewnej na którym umieszczono opisy stanowisk baterii. Spodnia część obudowy umożliwia bezpieczny montaż urządzenie w docelowym miejscu pracy. Na bocznej ściance urządzenia znajduje się gniazdo bezpiecznika, złącze USB umożliwiające podłączenie ładowarki do komputera PC oraz wyłącznik zasilania.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin