Skrzynka rozgałęźna typu SR-03/*

Skrzynka rozgałęźna typu SR-03/*/* służy do łączenia i rozgałęziania obwodów iskrobezpiecznych urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa urządzeń I).

Urządzenie w szczególności przeznaczone jest do współpracy z zasilaczami układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-01, ZUSD-02/*, ZUSD-03/* oraz z urządzeniem sterującym pracą silnika spalinowego typu USPSS-01/*.

Charakterystyka

Urządzenie montowane jest w maszynach napędzanych silnikami spalinowymi pracujących w podziemnych zakładach górniczych. Pierwszy znak „*” występujący w nazwie typu urządzenia określa liczbę i typ dławnic występujących w urządzeniu, natomiast drugi znak „*” oznacza liczbę dostępnych wewnątrz urządzenia listew zaciskowych.

Budowa

Skrzynka rozgałęźna została wykonana jako prostopadłościenna skrzynia ze stali nierdzewnej o wymiarach 160×124, 1×72 mm, z pokrywą montowaną z użyciem 4 śrub, również wykonaną ze stali nierdzewnej. Na dwóch ściankach skrzyni znajdują się dławnice kablowe, których liczba oraz typ został zakodowany w nazwie typu urządzenia. Wewnątrz skrzyni znajdują się złącza szynowe, których liczba zależna jest od wersji wykonania.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin