Separator obwodów iskrobezpiecznych typu SEP-01/P/*

Separator obwodów iskrobezpiecznych typu SEP-01/*/* znajduje zastosowanie w systemie sterowania elektrohydraulicznego obudowami zmechanizowanym w celu rozdzielenia galwanicznego obwodów zasilania i komunikacyjnych na głównej magistrali systemowej.

Separator obwodów iskrobezpiecznych typu SEP-01/*/* jest przeznaczony do separacji obwodów komunikacyjnych urządzeń stosowanych w wyrobiskach / pomieszczeniach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Charakterystyka

Separator włączany jest pomiędzy dwoma urządzeniami (np. sterownikami DPS-200) zasilanymi z różnych źródeł. SEP-01/*/* wymaga zasilenia z każdego z separowanych obwodów.

Budowa

Oznaczenie kodowania separatora SEP-01/*/*

Przykładowe oznaczenia:
SEP-01/P/RS – Separator iskrobezpieczny w obudowie prostopadłościennej z interfejsem RS-485/422

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB 16ATEX0000 z dnia 14.04.2016 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (Jednostka Notyfikowana Nr 1453).