Rozdzielacz typu DPR-200/*/*

Głównym zastosowaniem rozdzielacza DPR-200/*/* są systemy sterowania obudowami zmechanizowanymi.

Rozdzielacz typu DPR-200/*/* jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do sterowania cewkami elektrozaworów. Rozdzielacz współpracuje z dedykowanym sterownikiem typu DPS-200/*. Dopuszcza się współpracę z innymi urządzeniami sterującymi o odpowiednich parametrach iskrobezpiecznych zgodnych z parametrami technicznymi rozdzielacza DPR-200.

Charakterystyka

Urządzenie posiada wyjścia sterujące cewkami elektrozaworów z kontrolą zwarć i przerw w obwodzie pojedynczej cewki. Komunikacja ze sterownikiem odbywa się poprzez interfejs komunikacyjny RS485. Rozdzielacz jest urządzeniem iskrobezpiecznym i może być stosowany do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Budowa

Rozdzielacz typu DPR-200/*/* może występować w różnych wersjach, różniących się ilością dławnic kablowych mocowanych na korpusie oraz rodzajem materiału, z którego jest wykonany korpus. Poszczególne wersje urządzenia rozróżniane są poprzez oznaczenie dodatkowym kodem literowo-cyfrowym, umieszczonym za typem urządzenia, w miejscu znaku ‘/*/*’. Sposób oznaczenia poszczególnych wersji rozdzielacza DPR-200/*/* przedstawiono poniżej.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB 16ATEX0002 z dnia 23.03.2016 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (Jednostka Notyfikowana Nr 1453).