Pulpit sterowniczy maszynisty typu PSM-01/*

Pulpit sterowniczy maszynisty typu PSM-01/* służy do sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Pulpit zbiera informację o stanie własnych (przyciski, przełączniki) oraz o stanie pozostałych elementów sterowniczych (manipulator jazdy, wyłączniki krańcowe, itp.) zabudowanych w kabinie maszynisty. Zebrane informacje przesyła linią transmisyjną typu CAN do innych bloków systemu sterowania. Pulpit odbiera również informacje z linii transmisyjnej typu CAN i steruje odpowiednio własnymi elementami sygnalizacyjnymi (diody LED) oraz zewnętrznym wyświetlaczem. Pulpit typu PSM-01/* przewidziany jest do współpracy z zasilaczem układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-01, ZUSD-01/U lub ZUSD-03/* oraz wyświetlaczem LED maszynisty typu WLM-01. Może także współpracować z urządzeniami innego typu, jeżeli będą one spełniały odpowiednie wymagania dotyczące napięcia zasilającego oraz interfejsu komunikacyjnego.

Charakterystyka

Pulpit jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do sterowania maszyną pracującą w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Został on zbudowany w oparciu o jednoukładowy mikroprocesor z rodziny AVR. Mikroprocesor przekazuje stan swoich wejść cyfrowych i analogowych do urządzenia współpracującego (np. zasilacza ZUSD-01) za pomocą magistrali szeregowej CAN. Do wejść pulpitu (mikroprocesora) mogą być podłączone wewnętrzne oraz zewnętrzne elementy sterownicze. Równocześnie dane, przychodzące od urządzenia współpracującego za pomocą magistrali CAN, są odbierane przez mikroprocesor i na ich podstawie steruje on odpowiednimi wyjściami cyfrowymi pulpitu. Dodatkowo mikroprocesor przekazuje dane przychodzące z urządzenia współpracującego za pomocą magistrali CAN, do zewnętrznego wyświetlacza (np. wyświetlacza WLM-01) za pomocą wewnętrznego układ USART.

Budowa

Obudowę pulpitu stanowi specjalnie zaprojektowane pudełko o wymiarach 345 x 150 x 250mm wykonane z ze stali nierdzewnej. W pokrywie dolnej wykonano otwory do zabudowy dławnic umożliwiających wprowadzanie kabli do wnętrza obudowy. Pokrywa boczna umożliwia dostęp do wnętrza obudowy podczas montażu i serwisu pulpitu. Płyta czołowa wykonana z blachy o grubości 2,5mm przykręcana jest do szkieletu za pomocą śrub M3 z łbem stożkowym. W celu zapewnienia wymaganego stopnia ochrony obudowy, zastosowane elementy sterownicze i sygnalizacyjne oraz dławnice posiadają stopień ochrony co najmniej IP54. W pulpicie sterowniczym maszynisty PSM-01/* możliwe są różne wersje wykonania różniące się rodzajem zastosowanych elementów sterowniczych oraz opisem na płycie czołowej.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty