Pilot sterowania radiowego typu PR-3000/*

Głównym zastosowaniem pilota PR-3000/*/* są systemy zdalnego sterowania kombajnami chodnikowymi pracujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej i może być noszone na dedykowanym pasie biodrowym. Pilot PR-3000/*/* zasilany jest z iskrobezpieczenej baterii wymiennej typu HBIS-2010.

Charakterystyka

Pilot radiowy typu PR-3000/*/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn górniczych wymagających obsługi za pomocą manipulatorów drążkowych (joystick). Dwukierunkowa transmisja danych ze sterownikiem maszyny odbywa się poprzez odbiornik typu OSZ‑2000/*, lub RXM-01/*, który jest włączony do systemu automatyki maszyny przez magistralę CAN lub RS485. W założeniu, pilot radiowy typu PR-3000/*/* służy do transmisji informacji o naciśniętych klawiszach, a cały algorytm sterowania realizowany jest w specjalizowanym sterowniku maszyny. Przesyłając odpowiednie komendy do pilota, sterownik maszyny może wyświetlać na jego ekranie komunikaty tekstowe. Treści komunikatów i sygnalizacja wybranymi diodami LED na klawiaturze urządzenia konfigurowane są przez użytkownika na etapie programowania sterownika maszyny. Pilot umożliwia wprowadzenie maszyny stan bezpieczny zarówno w przypadku utraty łączności radiowej jak również po naciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego (EMERGENCY STOP).

Budowa

Pilot radiowy dostępny jest w dwóch wersjach wykonania – z klawiaturą matrycową lub z przełącznikami dźwigniowymi. Dokładne oznakowanie pilot pokazano na poniższym rysunku:

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB 15ATEX0057 z dnia 29.07.2015 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (Nr 1453).