Pilot radiowy typu EPR-02/*

Pilot radiowy typu EPR-02/* przeznaczony jest do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych takich jak kombajny ścianowe, wózki spągowe itp. stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Pilot radiowy jest przenośnym urządzeniem obsługiwanym przez operatora. Pilot zasilany jest z baterii iskrobezpiecznej typu EBIS-02 i przystosowany jest do współpracy z odbiornikami typu EODB-01/*, EODBJ/*, EODBJ/7/*, EOSZ-01/*, EODBB/*. Niektóre wersje pilota mogą służyć także do sterownia lokalnego i przystosowane są do współpracy z adapterami typu EADP-02/*.

Charakterystyka

Pilot radiowy typu EPR-02/* jest elektronicznym urządzeniem mikroprocesorowym odczytującym z własnej klawiatury polecenia wydawane przez operatora i wysyłającym sygnały sterujące do odbiornika. Pilot może równocześnie wysłać dowolną liczbę sterowań ciągłych i chwilowych dla sterowanej maszyny, ale bez ich weryfikacji. Kontrola uprawnienia operatora do wydania polecenia oraz kontrola sensu równoczesności wydawanych poleceń jest przeprowadzana w odbiorniku. Pilot radiowy wysyła sterowania drogą radiową w paśmie 433 MHz, przy czym każdy pilot pracuje na jednej z dwóch częstotliwości pasma oznaczanych odpowiednio literami „A” i „B”. Pilot zasilany jest z baterii iskrobezpiecznej typu EBIS-02. Bateria jest wsuwana i zatrzaskiwana w korpusie pilota w sposób umożliwiający łatwą wymianę baterii rozładowanej na naładowaną. Konstrukcja pilota radiowego w wersji /J oraz /LA pozwala na transmisję danych sterujących zarówno drogą radiową jak też drogą kablową za pośrednictwem adaptera typu EADP-02/*. W takiej sytuacji zasilanie pilota realizowane jest z iskrobezpiecznego zasilacza zainstalowanego w maszynie. Pozwala to wykorzystywać pilota radiowego jako lokalny pulpit kablowy np. w przypadku awarii toru radiowego nadajnika lub odbiornika albo rozładowania baterii zasilającej.

KLASYFIKACJA:

EPR-02/B – pilot przeznaczony do zdalnego sterowania kolejką spągową, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kolejką, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/BI oraz EODBB/*.

EPR-02/CH – pilot przeznaczony do zdalnego sterowania kombajnem chodnikowym, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kombajnem, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/CH.

EPR-02/J – pilot przeznaczony do zdalnego lub lokalnego sterowania pracą kombajnów ścianowych produkowanych przez firmę JOY Manufacturing Company Ltd., wyposażony w klawiaturę, która pod względem wyglądu i funkcji spełnianych przez poszczególne klawisze odpowiada dokładnie klawiaturze występującej w pilotach produkowanych przez JOY-a, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODBJ/*, EODBJ/7/* oraz z adapterem typu EADP-02/J.

EPR-02/KI – pilot przeznaczony do zdalnego sterowania kombajnem ścianowym, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kombajnem, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/KI oraz EODB-01/KIR.

EPR-02/LA oraz EPR-02/LAS – piloty przeznaczone do zdalnego lub lokalnego sterowania pracą kombajnów ścianowych typu ELECTRA LS-3300V, LS-3300/W, EL-600, SOL700, EL700, EL2000, EL3000 itp. produkowanych przez firmę DBT (LONG-AIRDOX LIMITED), wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy uzgodnione z producentem kombajnów, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EOSZ-01/* w wersji /LA i /LAH oraz z adapterem typu EADP-02/LA. Pilot w wersji EPR-02/LAS jest sprzętowo identyczny z pilotem w wersji /LA, a różni się jedynie maską klawiatury.

EPR-02/R – pilot przeznaczony do zdalnego sterowania pracą hydraulicznych kombajnów ścianowych, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kombajnem, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/R2.

EPR-02/S – pilot przeznaczony do sterowania pracą kombajnów ścianowych z posuwem elektrycznym, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kombajnem, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/S oraz EODB-01/2

Pilot EPR-02/* niezależnie od wersji sprzętowej posiada oprogramowanie oraz oznaczenia i opisy na klawiaturze odpowiednie do sterowania konkretną maszyną lub urządzeniem górniczym. Na życzenie zamawiającego i po uzgodnieniu z producentem maszyny lub urządzenia istnieje możliwość przygotowania oprogramowania oraz maski opisowej klawiatury do realizacji innych funkcji sterowniczych.

Budowa

Obudowa pilota posiada ergonomiczny kształt mini kolumny sterowniczej, przeznaczonej do trzymania w dłoni operatora. Urządzenie dostępne jest w wersji z anteną wymienną oraz w wersji wzmocnionej z anteną zabudowaną. Oferowany osprzęt skórzany umożliwia zawieszenie pilota radiowego na pasie naramiennym.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty