Pilot kablowy typu EPW-01

Pilot kablowy typu EPW-01/* przeznaczony jest do lokalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych takich jak kombajny chodnikowe, ścianowe itp. stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Pilot montowany jest na korpusie maszyny i zasilany jest z iskrobezpiecznego zasilacza zabudowanego w odbiorniku. Pilot kablowy przystosowany jest do współpracy z odbiornikami typu EODB-01/* w wersji /CH, /KI, /S oraz /2.

Charakterystyka

Pilot kablowy typu EPW-01 jest elektronicznym urządzeniem mikroprocesorowym odczytującym z własnej klawiatury polecenia wydawane przez operatora i wysyłającym sygnały sterujące do odbiornika. Pilot może równocześnie wysłać dowolną liczbę sterowań ciągłych i chwilowych dla sterowanej maszyny, ale bez ich weryfikacji. Kontrola uprawnienia operatora do wydania polecenia oraz kontrola sensu równoczesności wydawanych poleceń jest przeprowadzana w odbiorniku. Pilot kablowy wysyła sterowania czterożyłową wiązką przewodów sterowniczych.

Klasyfikacja

  • EPW-01 – pilot kablowy przeznaczony do lokalnego sterowania pracą kombajnów ścianowych, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kombajnem, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/* w wersji /S oraz /2
  • EPW-01/CH – pilot kablowy przeznaczony do lokalnego sterowania kombajnem chodnikowym, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kombajnem, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/CH.
  • EPW-01/KI – pilot kablowy przeznaczony do lokalnego sterowania kombajnem ścianowym, wyposażony w klawiaturę posiadającą oznaczenia i opisy odpowiednie do sterowania kombajnem, przystosowany do współpracy z odbiornikiem radiowym typu EODB-01/KI.

Pilot EPW-01 posiada oprogramowanie oraz oznaczenia i opisy na klawiaturze odpowiednie do sterowania konkretną maszyną lub urządzeniem górniczym. Na życzenie zamawiającego i po uzgodnieniu z producentem maszyny lub urządzenia istnieje możliwość przygotowania oprogramowania oraz maski opisowej klawiatury do realizacji innych funkcji sterowniczych.

Budowa

Obudowa pilota wykonana w kształcie mini kolumny sterowniczej posiada gwintowane otwory umożliwiające zamocowanie na korpusie maszyny.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty