Odbiornik radiowy typu EODB-01/*

Odbiornik radiowy typu EODB-01/* przeznaczony jest do zdalnego i lokalnego sterowania pracą maszyn górniczych (kombajny ścianowe, wózki spągowe itp.) stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Odbiornik z racji swojej budowy przeznaczony jest do zabudowy w ognioszczelnym gnieździe skrzyni aparaturowej maszyny i przystosowany do współpracy z pilotami sterującymi radiowymi typu EPR-02/* oraz kablowymi typu EPW-01.

Charakterystyka

Odbiornik typu EODB-01/* jest elektronicznym urządzeniem mikroprocesorowym odbierającym sygnały wysyłane przez piloty i wystawiającym sterowania dla automatyki maszyny. Odbiór sygnałów sterujących z pilotów radiowych zapewniają zamontowane w odbiorniku tory radiowe pracujące w paśmie 433 MHz. Elementami wykonawczymi są miniaturowe przekaźniki elektromechaniczne wchodzące w skład odbiornika. Niektóre wersje odbiornika posiadają również możliwość przekazywania sygnałów sterujących do automatyki maszyny za pośrednictwem łącza szeregowego w standardzie RS232 lub za pośrednictwem wyjść analogowych.

Klasyfikacja

  • EODB-01/BI – odbiornik przeznaczony do zdalnego sterowania kolejką spągową, wyposażony w jeden tor radiowy oraz 5 iskrobezpiecznych wyjść przekaźnikowych, przystosowany do współpracy z jednym pilotem radiowym typu EPR-02/B.
  • EODB-01/CH – odbiornik przeznaczony do sterowania kombajnem chodnikowym, wyposażony w jeden tor radiowy oraz 6 wyjść przekaźnikowych, przystosowany do współpracy z jednym pilotem radiowym typu EPR-02/CH oraz jednym pilotem kablowym typu EPW-01/CH.
  • EODB-01/KI – odbiornik przeznaczony do sterowania kombajnem ścianowym, wyposażony w dwa tory radiowe i 16 iskrobezpiecznych wyjść przekaźnikowych, przystosowany do współpracy z dwoma pilotami radiowymi typu EPR-02/KI oraz dwoma pilotami kablowymi typu EPW-01/KI.
  • EODB-01/KIR – odbiornik przeznaczony do sterowania kombajnem ścianowym, wyposażony w dwa tory radiowe oraz 19 iskrobezpiecznych wyjść przekaźnikowych, przystosowany do współpracy z dwoma pilotami radiowymi typu EPR-02/KI.
  • EODB-01/R2 – odbiornik przeznaczony do sterowania pracą hydraulicznych kombajnów ścianowych, wyposażony w dwa tory radiowe oraz 17 nieiskrobezpiecznych wyjść przekaźnikowych, przystosowany do współpracy z dwoma pilotami radiowymi typu EPR-02/R.
  • EODB-01/S – odbiornik przeznaczony do sterowania pracą kombajnów ścianowych z posuwem elektrycznym, wyposażony w dwa tory radiowe, 8 wejść cyfrowych wyboru konfiguracji pracy, 24 nieiskrobezpieczne wyjścia przekaźnikowe oraz port komunikacji szeregowej RS232, przystosowany do współpracy z dwoma pilotami radiowymi typu EPR-02/S oraz dwoma pilotami kablowymi typu EPW-01.
  • EODB-01/2 – odbiornik przeznaczony do sterowania pracą kombajnów ścianowych z posuwem elektrycznym, wyposażony w dwa tory radiowe, 8 wejść cyfrowych wyboru konfiguracji pracy, 24 nieiskrobezpieczne wyjścia przekaźnikowe oraz 4 wyjścia analogowe, przystosowany do współpracy z dwoma pilotami radiowymi typu EPR-02/S oraz dwoma pilotami kablowymi typu EPW-01.

Odbiornik EODB-01/*, niezależnie od wersji sprzętowej, posiada zaimplementowane oprogramowanie odpowiednie do sterowania konkretną maszyną lub urządzeniem górniczym. Na życzenie klienta i po uzgodnieniu z producentem maszyny lub urządzenia istnieje możliwość przygotowania i zaimplementowania w odbiorniku oprogramowania realizującego także inne funkcje sterownicze.

Budowa

Odbiornik posiada metalową obudowę przystosowaną do montażu w skrzyni aparaturowej sterowanej maszyny, w typowym gnieździe o średnicy 100 mm. Głowica odbiornika zamontowana w skrzyni aparaturowej maszyny tworzą przejście ognioszczelne. Dwa pozostałe przejścia ognioszczelne w głowicy odbiornika stanowią wyprowadzenie anteny oraz okienko wyświetlacza. Połączenie elektryczne odbiornika z układami automatyki maszyny odbywa się za pomocą złączy zlokalizowanych na tylnej ściance urządzenia.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty