Monitor stanu pracy maszyny typu MSPM-04

Monitor typu MSPM-04 służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej podczas jej pracy oraz do wyświetlania historii zdarzeń (awarii, ostrzeżeń itp.) po wyłączeniu maszyny.

Monitor przewidziany jest do współpracy z zasilaczami układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-01, ZUSD-01/U, ZUSD-02/*, ZUSD-03/* oraz urządzeniem sterującym pracą silnika spalinowego typu USPSS-01/*. Może także współpracować z urządzeniami innego typu, jeżeli będą one spełniały odpowiednie wymagania dotyczące napięcia zasilającego oraz interfejsu komunikacyjnego.

Charakterystyka

Monitor typu MSPM-04 służy do wyświetlania parametrów pracy oraz historii zdarzeń maszyny pracującej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa urządzeń I). W czasie pracy maszyny monitor komunikuje się łączem szeregowym oraz jest zasilany z zasilacza układu sterowania i diagnostyki. Odebrane dane wyświetla na graficznym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości 240×128 pikseli. Po wyłączeniu silnika napędowego maszyny, monitor zasilany jest z wewnętrznej baterii. W tym stanie, naciśnięcie któregokolwiek z przycisków powoduje włączenie monitora. Mikroprocesor podtrzymuje zasilanie monitora z baterii przez czas 30 sek od ostatniego naciśnięcia któregokolwiek z przycisków. Po podaniu zewnętrznego napięcia zasilającego układ monitora przechodzi na pracę ciągłą blokując jednocześnie zasilanie z baterii. W celu zapewnienia długotrwałej pracy, do zasilania buforowego zastosowano baterię zbudowaną z ogniw litowych.

Budowa

Obudową monitora MSPM-04 jest pudełko o wymiarach 186×144,5×64 mm. Obudowa zapewnia stopień ochrony na poziomie IP65. Szkielet korpusu stanowi blacha nierdzewna o grubości 1,5 mm, zespawana z blachą o grubości 2,5 mm stanowiąca podstawę pudełka. Korpus obudowy zamykany jest za pomocą płyty z poliwęglanu lub lexanu o grubości 4 mm na której montowane są przyciski. W celu ochrony mechanicznej płyta poliwęglanowa osłonięta jest pokrywą wykonaną z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm. Kabel przyłączeniowy monitora, wyprowadzony jest poprzez dławnicę kablową umieszczoną w bocznej (wykonanie „H”) lub dolnej (wykonanie „V”) ściance obudowy. Do prawej bocznej ścianki obudowy przymocowana jest tabliczka znamionowa.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KOMAG 12ATEX0283X z dnia 05.10.2012 wydany przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG ( nr 1456)