Monitor stanu pracy maszyny typu MSPM-01

Monitor stanu pracy maszyny typu MSPM-01 służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej oraz ostrzeżeń podczas jej pracy.

Po wyłączeniu maszyny monitor służy do wyświetlania historii zdarzeń (awarii). Monitor przewidziany jest do współpracy z zasilaczem układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-01, ZUSD-01/U, ZUSD-02/*, ZUSD-03/* lub z układem sterowania pracą silnika spalinowego typu USPSS-01/*. Może także współpracować z urządzeniami innego typu, jeżeli będą one spełniały odpowiednie wymagania dotyczące napięcia zasilającego oraz interfejsu komunikacyjnego.

Charakterystyka

Monitor typu MSPM-01 służy do wyświetlania parametrów pracy oraz historii zdarzeń maszyny pracującej w podziemnych zakładach górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (grupa urządzeń I). W czasie pracy maszyny monitor komunikuje się łączem szeregowym oraz jest zasilany z zasilacza układu sterowania i diagnostyki. Po wyłączeniu silnika napędowego maszyny, monitor zasilany jest z wewnętrznej baterii. W celu zapewnienia długotrwałej pracy, do zasilania buforowego zastosowano baterię zbudowaną z ogniw litowych. Przewidziane są dwie wersje wykonania monitora, różniące się między sobą miejscem zabudowy dławnicy wyprowadzającej kabel z urządzenia.

Budowa

Obudowę monitora stanowi pudełko o wymiarach 186x146x61mm wykonane z poliuretanu. Boki pudełka oklejone są odpowiednio ukształtowaną blachą ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wyeliminowano problem antystatyczności materiału, z którego wykonana jest obudowa monitora. Zamknięcie obudowy stanowi płyta z poliwęglanu o grubości 2÷2,5mm, na którą naklejona jest maska klawiatury. Na płytę z poliwęglanu nakładana jest odpowiednio powycinana i otworowana płyta czołowa wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 2mm. Płyta czołowa oraz płyta z poliwęglanu są przykręcane do pudełka śrubami M3 z łbem stożkowym.

Kabel przyłączeniowy monitora, wyprowadzony jest poprzez dławnicę kablową umieszczoną w bocznej (wykonanie „H”) lub dolnej (wykonanie „V”) ściance obudowy.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty