Koncentrator sygnałów obiektowych typu KSO-03/*

Koncentratory sygnałów obiektowych typu KSO-03/* przeznaczone są do zbierania sygnałów z czujników analogowych bądź stykowych i przesyłania ich linią transmisyjną typu CAN do innych urządzeń.

Służą również do odbioru informacji z linii transmisyjnej typu CAN i sterowania zewnętrznymi elementami wykonawczymi, dołączonymi do ich wyjść. Koncentratory przewidziane są do współpracy z zasilaczami układu sterowania i diagnostyki serii ZUSD. Mogą także współpracować z urządzeniami innego typu, jeżeli będą one spełniały odpowiednie wymagania dotyczące napięcia zasilającego oraz interfejsu komunikacyjnego.

Charakterystyka

Koncentrator KSO-03/* jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do zbierania sygnałów z czujników oraz sterowania elementami wykonawczymi w maszynie pracującej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Został on zbudowany w oparciu o jednoukładowy mikroprocesor z rodziny AVR. W koncentratorach wejściowych (odmiana /AI, /ADI, /DI i /DIDO), sygnały z czujników ciśnienia, temperatury, prędkości, położenia itp. są mierzone przez mikrokontroler, a następnie wyniki pomiarów za pomocą magistrali CAN docierają do urządzenia współpracującego (np. zasilacza ZUSD-01), które na ich podstawie i zgodnie z algorytmem pracy, steruje odpowiednio elementami wykonawczymi poprzez odpowiednie wyjścia cyfrowe lub proporcjonalne zabudowane w koncentratorze wyjściowym (odmiana /DO i /DIDO). Koncentrator wyjściowy (odmiana /DO) zawiera również wewnętrzne elementy obwodu bezpieczeństwa, a do jego zacisków należy podpiąć pozostałe (zewnętrzne) elementy tego obwodu (wyłączniki bezpieczeństwa, styk wykonawczy układu p.poż., itp.).

KSO-03/AI – koncentrator w tej wersji posiada 8 jednakowych wejść analogowych prądowych przystosowanych do czujników pracujących
w standardzie 4-20mA. Koncentrator posiada również 8 jednakowych wejść analogowych napięciowych, przystosowanych do czujników temperatury CZT-01 lub CZT-02 lub CZT-03.

KSO-03/ADI – koncentrator w tej wersji posiada takie same zasoby jak koncentrator KSO-03/AI oraz dwa dodatkowe wejścia impulsowe, przystosowane do czujników zbliżeniowych np. typu PCIN.

KSO-03/DI – koncentrator w tej wersji posiada 8 jednakowych wejść cyfrowych, przystosowanych do kontroli stanu czujników stykowych oraz 8 jednakowych wejść cyfrowych kontrolowanych, przystosowanych do kontroli stanu czujników rezystancyjnych (szereg. 2,49kΩ; równ.5,9kΩ). Dodatkowo koncentrator posiada 4 jednakowe wejścia impulsowe, przystosowane do czujników zbliżeniowych np. typu PCIN oraz 2 dodatkowe wejścia impulsowe.

KSO-03/DIDO – koncentrator w tej wersji posiada 2 jednakowe wejścia impulsowe, przystosowane do czujników zbliżeniowych np. typu PCIN. Dodatkowo koncentrator posiada 2 wyjścia przekaźnikowe z ograniczeniem prądowym, przystosowane do podłączenia pomocniczych urządzeń iskrobezpiecznych np. kamery TV i monitora TV.

KSO-03/DO – koncentrator w tej wersji posiada 7 wyjść przekaźnikowych przystosowanych do podłączenia iskrobezpiecznych elektrozaworów oraz 2 wyjścia przystosowane do podłączenia iskrobezpiecznych elektrozaworów proporcjonalnych, sterowanych sygnałem modulowanym typu PWM. Dodatkowo koncentrator posiada 6 jednakowych wejść przystosowanych do czujników stykowych obwodu bezpieczeństwa.

Budowa

Obudowę koncentratora stanowi skrzynka o wymiarach 300 (200 – dla odmiany /DIDO) x 200 x 80mm wykonana ze stali nierdzewnej, posiadająca stopień ochrony co najmniej IP54. Pakiet elektroniki poprzez tulejki dystansowe, przykręcony jest do płyty mocującej. Płyta zaś, za pomocą zawiasów i tulei dystansowych (we wszystkich odmianach) mocowana jest do wsporników w skrzynce. W ściankach bocznych oraz w ściance dolnej obudowy umieszczone są dławnice kablowe, w odpowiedniej ilości dla każdej z odmian koncentratora, posiadające stopień ochrony co najmniej IP54. W obudowie koncentratora KSO-03/* w odmianie /DIDO, w jej prawej bocznej ściance, umieszczone są dodatkowo dwa złącza serii Han® A o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty