Komputer typu KOM-01

Komputer dołowy z racji swojej budowy przystosowany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń. Rozróżnia się dwa wykonania komputera dołowego w zależności od wymagań stawianych tego typu urządzeniom w miejscu ich instalacji. Komputer w wykonaniu KOM-01/* jest przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, natomiast komputer w wykonaniu KOM-01/*/NA jest przeznaczony do pracy w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu (stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) lub zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Duży wyświetlacz LCD oraz liczne interfejsy komunikacyjne, przewodowe i bezprzewodowe, umożliwiają wykorzystanie komputera w szeroko rozumianych systemach monitoringu, sterowania i archiwizacji danych. Po wyposażeniu komputera w czytnik kodów 1D/2D może być również wykorzystywany w aplikacjach do gospodarki materiałowej.

Charakterystyka

Komputer dołowy wyposażony jest w 19” monitor LCD o rozdzielczości SXGA. Płyta główna komputera przystosowana jest do obsługi 1 lub 2 rdzeniowych procesorów Intel Atom oraz może obsłużyć max. 2GB pamięci RAM. Komputer wyposażony jest w zewnętrzną klawiaturę z optycznym trackballem. Zabudowane interfejsy bezprzewodowe Wi-Fi oraz Bluetooth, umożliwiają komunikację z urządzeniami mobilnymi pracującymi w pobliżu komputera. Różnorodność interfejsów przewodowych 4 x RS485, modem analogowy, 2 x ETHERNET 100Base-Fx umożliwia współpracę komputera z różnymi systemami.

KLASYFIKACJA:

W ramach każdego z wykonań komputera dołowego rozróżnia się kilka wersji, różniących się liczbą i typem zabudowanych konwerterów/separatorów dla interfejsów komunikacyjnych. Dodatkowo komputer może być przystosowany do jednego z trzech napięć zasilających – 42V lub 133V lub 230V AC. Szczegółowy sposób kodowania poszczególnych wersji wykonania komputera znajduje się w instrukcji obsługi.

Komputer w wykonaniu KOM-01/* – jest przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Komputer w wykonaniu KOM-01/*/NA – jest przeznaczony do pracy w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu (stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) lub zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Budowa

W komorze głównej komputera dołowego na stalowej płycie montażowej zabudowane są poszczególne elementy składowe tj. zasilacz sieciowy, płyta główna z kartą CF lub dyskiem SSD oraz w zależności od wersji wykonania, odpowiednia ilość i typ konwerterów/separatorów dla interfejsów komunikacyjnych. Monitor LCD przykręcony jest do pokrywy obudowy wyposażonej w szklany wziernik. W komorze przyłączeniowej wyposażonej w odpowiednie wpusty w zależności od wykonania komputera, zabudowano listwę z zaciskami obwodu zasilania, wyłącznik zasilania oraz transformator wejściowy. W przypadku wyposażenia komputera w czytnik kodów 1D/2D, na bocznej ściance komory jest zabudowywany dodatkowy wziernik. W drugiej komorze przyłączeniowej wyposażonej w dławnice kablowe, zabudowana jest listwa z zaciskami obwodów poszczególnych interfejsów komunikacyjnych oraz adaptery światłowodowe. Do bocznej ścianki obudowy komputera przymocowana jest tabliczka znamionowa.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KOMAG 14ATEX0091X z dnia 09.04.2014 wydany przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Nr 1456)
    (nie dotyczy wykonania (KOM-01/*/NA))