Klawiatura typu EKMS-01

Klawiatura typu EKMS-01 jest elementem wchodzącym w skład układu do sterowania i diagnostyki maszyn górniczych z napędem spalinowym.

Klawiatura przewidziana jest do współpracy z wyświetlaczem typu EWMS-01 produkcji Elsta, ale może także współpracować z innymi urządzeniami wymagającymi ręcznego sterowania, Służy do manualnego sterowania maszynami z napędem spalinowym stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Charakterystyka

Zasilacz komunikuje się z koncentratorami, pulpitami, wyświetlaczami (poprzez pulpity sterownicze) oraz układem zabezpieczenia silnika za pomocą magistrali CAN, natomiast komunikacja z monitorem odbywa się dwukierunkowym łączem szeregowym wykorzystującym wewnętrzny układ USART mikroprocesora. W zasilaczu zabudowany jest moduł „czarnej skrzynki”, umożliwiający rejestrację parametrów pracy oraz ostrzeżeń i awarii z dłuższego okresu czasu. Może także współpracować z urządzeniami innego typu, jeżeli będą one spełniały odpowiednie wymagania dotyczące napięcia zasilającego oraz interfejsu komunikacyjnego.

Klawiatura typu EKMS-01 wyposażona jest w maksymalnie osiem przycisków (może być mniej) służących do zadawania maszynie spalinowej określonych funkcji, lub do jej zatrzymania i wyłączenia. Połączona jest z wyświetlaczem kablem zakończonym dwustronnym złączem wielostykowym. Część przycisków jest podświetlana sygnalizując operatorowi maszyny aktywną funkcję zadaną z klawiatury. Klawiatura typu EKMS-01 przystosowana jest do współpracy z urządzeniami iskrobezpiecznymi o poziomie zabezpieczenia ib i w związku z tym przewiduje się jej stosowanie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, podziemnych zakładów górniczych.

Budowa

Klawiatura typu EKMS-01 zabudowana jest w specjalnej, spawanej metalowej obudowie aparatowej o stopniu ochrony IP 54 i wymiarach 205x110x60mm, wyposażonej w złącze i kabel połączeniowy z obustronnymi złączami. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Do podłączenia klawiatury służy kabel obustronnie zakończony specjalnymi złączami wielostykowymi o stopniu ochrony obudowy IP 65.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB 05ATEX295 z dnia 28.09.2005 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (Nr 1453).