Kaseta sterująca typu KS-01/*/*

Kaseta sterownicza typu KS-01/*/* jest urządzeniem prostym przeznaczonym do pracy w obwodach iskrobezpiecznych występujących w zakładach górniczych, zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (grupa I).

Kaseta sterownicza typu KS-01/*/* jest urządzeniem współpracującym z urządzeniami uniwersalnego systemu sterowania maszynami spalinowymi (USSMS), jako element sterujący i służy np. do uprawniania wybranej kabiny maszynisty.

Charakterystyka

Pierwszy znak „*” występujący w nazwie typu urządzenia oznacza liczbę członów sterowniczych (przycisków) występujących w urządzeniu. Obecnie dostępne są wersje z jednym, dwoma, trzema lub czterema członami sterowniczymi. Drugi znak „*” występujący w nazwie typu oznacza sposób wykonania połączeń wewnątrz urządzenia, typ zastosowanych przycisków (przyciski typu „grzyb bezpieczeństwa”, „push-button”, „z kluczykiem”), oraz liczbę i rodzaj zastosowanych styków (normalnie zwarte, normalnie rozwarte).

Budowa

Obudowę kasety sterowniczej typu KS-01/*/* stanowi prostopadłościenny korpus wykonany z mosiądzu zamykany mosiężną pokrywą. W zależności od wersji wykonania do pokrywy przykręcone są od jednego do czterech napędów członów sterowniczych. Napędy mogą być różne w zależności od zamówienia klienta. Dostępne są trzy rodzaje napędów: napęd członu sterowniczego typu „grzyb”; napęd członu sterowniczego typu „push-button”; napęd członu sterowniczego „z kluczykiem”. Do poszczególnych napędów członów sterowniczych mocowane są w zależności od zamówienia klienta jeden, dwa lub trzy elementy stykowe normalnie rozwarte lub normalnie zwarte. W rozbudowanych wersjach KS-01/*/* w celu ułatwienia sposobu wykonania połączenia przewodu zewnętrznego zastosowano złącze szynowe.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin