Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-03/*

Iskrobezpieczny panel sterowniczy typu IPS-03/FT służy do lokalnego sterowania urządzeniami górniczymi np. kombajnami ścianowymi.

Panel przeznaczony jest do komunikacji ze sterownikiem maszyny, z którym komunikuje się za pomocą dwukierunkowej magistrali przewodowej, która w warstwie fizycznej zgodna jest ze standardem CAN FT.

Charakterystyka

Panel sterowniczy typu IPS-03/FT zawiera przewodowy układ nadawczo-odbiorczy umożliwiający dwukierunkową transmisję informacji ze sterownikiem maszyny. Transmisja pomiędzy panelem i sterownikiem odbywa się dwukierunkową magistralą przewodową w standardzie CAN FT. W założeniu, panel sterowniczy typu IPS-03/FT służy jedynie do transmisji informacji o naciśniętych klawiszach. Cały algorytm sterowania maszyną realizowany jest w specjalizowanym sterowniku maszyny. W drugą stronę, przesyłając odpowiednie komendy do panelu, sterownik maszyny może zapalać diody umieszczone przy niektórych z 31 niezależnych przycisków. Sygnalizacja określonymi diodami na klawiaturze panelu konfigurowana jest przez użytkownika na etapie programowania sterownika maszyny.

Budowa

Obudowę pulpitu sterowniczego IPS-03/FT stanowi odpowiednio wyprofilowany korpus metalowy o wymiarach 180x205x20mm. zapewniający klasę nie gorszą jak IP54. Na zewnątrz wyprowadzone jest złącze wielostykowe umożliwiające szybką wymianę urządzenia. Całość jest przystosowana do zamocowania za pomocą 8 wkrętów o rozmiarze M6.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • FTZÚ 09ATEX0056 z dnia 31.07.2009 wydany przez Fizyczno–Techniczny Instytut Doświadczalny Ostrava – Radvanice (NB nr 1026).
  • FTZÚ 09ATEX0056 Uzupełnienie Nr 1 z dnia 07.12.2009 wydany przez Fizyczno–Techniczny Instytut Doświadczalny Ostrava – Radvanice (NB nr 1026).
  • IECEx FTZÚ 09.0020 (Issue No.1) z dnia 14.12.2009 wydany przez Fizyczno–Techniczny Instytut Doświadczalny Ostrava – Radwanice (NB nr 1026).
  • IECEx FTZÚ 09.0020 (Issue No.2) z dnia 08.09.2014 wydany przez Fizyczno–Techniczny Instytut Doświadczalny Ostrava – Radwanice (NB nr 1026).