Dynamiczny regulator napięcia typu DVR-100/*

Dynamiczny regulator napięcia typu DVR-100/* jest urządzeniem energoelektronicznym przeznaczonym do poprawy parametrów jakościowych napięcia zasilającego.

Urządzenie zapewnia dynamiczną i bardzo szybką kompensację zapadów, wzrostów i wahań napięcia. Dzięki zastosowaniu DVR-100/* napięcie dostarczone do odbiorników energii jest dynamicznie kondycjonowane za pomocą układu wyposażonego miedzy innymi w transformatory dodawcze, zaawansowane moduły IGBT oraz układ sterujący. DVR-100/* nie wymaga stosowania baterii akumulatorów do realizowania swoich funkcji.

Zastosowanie

APF-100/* ma zastosowanie w sieciach 4- przewodowych niskiego napięcia w celu dynamicznej kompensacji zaburzeń napięciowych. Urządzenie może współpracować z odbiornikami lub instalacjami 3-fazowymi o prądzie do 25 A na fazę. Urządzenie jest przystosowane do instalacji u odbiorcy przemysłowego lub w stacji elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Klasyfikacja

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Do pobrania