Blokujące zabezpieczenie upływowe typu BZU-01/*/*

Urządzenie typu BZU-01/*/* jest blokującym zabezpieczeniem upływowym.

Zadaniem urządzenia jest monitorowanie stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typu IT i w razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, zablokowanie możliwości załączenia monitorowanego obwodu. Urządzenie jest przeznaczone do zamontowania w rozdzielnicach niskiego napięcia w sieciach trójfazowych i jednofazowych napięcia przemiennego.

Charakterystyka

Działanie zabezpieczenia BZU-01/*/* polega na pomiarze prądu jaki popłynie pomiędzy monitorowaną siecią, a przewodem ochronnym poprzez izolację po podaniu przez układ pomiarowy napięcia. Obwód wykonawczy układu steruje możliwością załączenia stycznika i podaniem napięcia na chroniony fragment sieci. Podczas gdy stycznik jest rozłączony prowadzony jest ciągły pomiar rezystancji izolacji pomiędzy liniami sieci, a uziemieniem. W przypadku gdy wartość tej rezystancji jest wyższa od wartości progowej, zabezpieczenie zezwala na załączenie stycznika zwierając odpowiedni przekaźnik. Analogicznie gdy rezystancja izolacji jest poniżej wartości progowej, zabezpieczenie nie dopuszcza do załączenia stycznika. W przypadku gdy zabezpieczenie zadziała blokując załączenie, uszkodzenie izolacji jest sygnalizowane za pomocą diody oraz sygnalizatora zewnętrznego. W zależności od wersji urządzenia BZU-01/*/* samoczynnie załącza przekaźnik w momencie powrotu wartości rezystancji powyżej wartości progowej lub po dodatkowym zwarciu przełącznika „Potwierdzenie Alarmu”. BZU-01/*/* w wersji z interfejsem RS-485 pozwala na przesyłanie do sterownika / koncentratora informacji o statusie urządzenia oraz wartości pomiarów rezystancji izolacji w stanie beznapięciowym. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji o złym stanie izolacji jeszcze przed załączeniem sieci. BZU-01/*/* posiada funkcje samokontroli w oparciu o auto-test wykonywany po podaniu zasilania do urządzenia oraz wewnętrzną diagnostykę.

Budowa

Zabezpieczenie upływowe typu BZU-01/*/* składa się z dwóch głównych modułów zamkniętych wewnątrz obudowy montowanej na szynie DIN TS‑35. BZU-01/*/* jest wyposażone w dwa 12-pinowe złącza służące do podłączenia obwodów takich jak: sieć monitorowana, zasilanie urządzenia, obwód wykonawczy, interfejs komunikacyjny. Schemat blokowy podłączenia poniżej.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin