Bateria iskrobezpieczna typu EBMS-01

Bateria typu EBMS-01 jest elementem wchodzącym w skład układu do sterowania i diagnostyki maszyn górniczych z napędem spalinowym.

Bateria iskrobezpieczna typu EBMS-01 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem należących do I grupy wybuchowości.

Charakterystyka

Bateria iskrobezpieczna typu EBMS-01 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem należących do I grupy wybuchowości. Bateria ma możliwość doładowywania w ww. strefach ze źródła napięcia iskrobezpiecznego o poziomie zabezpieczenia ib. Została ona wyposażona w inteligentny układ sterujący zbudowany na mikrokontrolerze jednoukładowym. Układ ten odpowiedzialny jest za prawidłowy proces ładowania baterii oraz kontrolę obciążenia i temperatury w jej wnętrzu. Proces ładowania baterii obywa się według specjalnego algorytmu cykli ładowania i rozładowania służącego utrzymaniu jej znamionowej pojemności w długotrwałym użytkowaniu. W baterii zastosowano układ termometru cyfrowego. Dzięki temu istnieje możliwość kontroli temperatury wewnątrz baterii i odpowiednie sterowanie układem ładowania.

Budowa

Obudowę baterii typu EBMS-01 stanowi poliamidowa obudowa skrzynkowa typu OUT1 o wymiarach 326x83x140mm produkowana przez P.U.P. TELVIS Sp z o.o. z Katowic. Dostęp do zacisków wejściowych i wyjściowych baterii jest możliwy po zdjęciu pokrywy łączonej z korpusem obudowy. W ścianie bocznej korpusu znajdują się dwie metalowe dławnice przeznaczone do wprowadzenia zewnętrznych przewodów elektrycznych. Ciepło wydzielane przez elementy mocy baterii, jest rozpraszane na radiatorze powietrznym o wymiarach 155x100x40mm przykręconym do zewnętrznej ściany obudowy. Obudowa baterii zapewnia stopień ochrony IP 54.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty

  • KDB 05ATEX294 z dnia 28.09.2005 wydany przez Główny Instytut Górnictwa (Nr 1453).