Bateria iskrobezpieczna typu EBIS-02

Bateria iskrobezpieczna EBIS-02 przeznaczona jest do zasilania przenośnych urządzeń iskrobezpiecznych o małym poborze energii.

Dedykowana jest do zasilania pilotów radiowych typu EPR-02/* stosowanych do zdalnego sterowania pracą maszyn i urządzeń górniczych.

Charakterystyka

Bateria typu EBIS-02 jest iskrobezpiecznym źródłem zasilania wielokrotnego użytku. Zawiera 6 ogniw akumulatorowych NiMH oraz obwody zapewniające iskrobezpieczeństwo oraz prawidłowy proces ładowania baterii. Wyposażona jest w układ odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia gazów wewnątrz baterii. Bateria iskrobezpieczna typu EBIS-02 zapewnia nie mniej niż 10 godzin nieprzerwanej pracy pilota radiowego typu EPR-02/*. Dla zapewnienia maksymalnego czasu eksploatacji baterii, zaleca się jej ładowanie z wykorzystaniem ładowarki typu EUŁB-03 bądź stacji obsługi baterii typu SOB-2000.

Budowa

Obudowę baterii stanowi pudełko z tworzywa sztucznego wypełnione zalewą chemoutwardzalną. Kształt obudowy umożliwia wsuwanie i zatrzaskiwanie baterii w korpusie pilota. Na zewnętrznej ścianie obudowy wyprowadzone zostały metalowe styki przeznaczone do połączenia baterii ze stykami pilota radiowego i ładowarki.

Podstawowe dane techniczne

Wordpress Table Plugin

Certyfikaty