Zrównoważony rozwój

Firma Elsta Elektronika Sp. z o.o. (dawniej Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A.) przeszła pozytywnie audyty zewnętrzne przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa, sankcjonując tym samym wprowadzenie w spółce systemu zarządzania jakością, zgodnego z PN-EN ISO 9001. W wyniku przeprowadzonych audytów zewnętrznych firma Elsta Elektronika Sp. z o.o. otrzymała również Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości nr: GIG 12 ATEXQ 091 dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX) uprawniając firmę do produkcji seryjnej własnych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń elektronicznych.

Dodatkowo firma Elsta Elektronika poddana została procedurom oceny systemu jakości zgodnie z wymaganiami międzynarodowego schematu IECEx, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z Oceny Systemu Zapewnienia Jakością (QAR) nr PL/KDB/QAR14.0001/00.