Historia

Firma Elsta Elektronika Sp. z o.o.  (dawniej Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A.) rozpoczęła swoją działalność w 2012 roku, przejmując od ELSTA Sp. z o.o. i Z.U.E. „ELSTA” cały potencjał badawczo-rozwojowy, produkcyjny oraz serwisowy w zakresie urządzeń elektronicznych dla przemysłu stając się niezależnym odpowiednio profilowanym przedsiębiorstwem realizującym pełen zakres działań projektowych, produkcyjnych, serwisowych oraz wdrożeniowych opracowywanych wyrobów przeznaczonych w szczególności na rynek elektroniki przemysłowej. Dzięki kontynuacji odziedziczonych tradycji, firma Elsta Elektronika stała się uznanym producentem specjalistycznych urządzeń i systemów elektronicznych dla przemysłu. Od wielu lat rozwiązania Elsta Elektronika są z powodzeniem stosowane, zarówno w Polsce jak i w Krajach Unii Europejskiej, Rosji, Chinach, czy Ameryce Południowej.

Firma specjalizuje się w projektowaniu urządzeń elektronicznych oraz systemów monitorowania, diagnostyki i sterowania maszyn oraz instalacji przemysłowych. W naszej ofercie znajduje się kilkaset różnych urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych w obecności zapylenia, wilgoci, wibracji i udarów mechanicznych, a także wysokich temperatur otoczenia. Dodatkowo firma zapewnia wieloletnie wsparcie w zakresie produkcji oraz dostaw naszych rozwiązań, czego dowodem są systemy sterowania radiowego maszynami produkowane nieprzerwanie od 1995 roku. Wykwalifikowana kadra inżynierska Działu Badawczo-Rozwojowego zapewnia profesjonalną realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów, spełniających przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz niezawodności. Duża część oferowanych przez firmę Elsta Elektronika rozwiązań jest efektem realizacji projektów innowacyjnych, a także ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami technicznymi.

Jako producent kluczowych elementów pracujących w przemysłowych ciągach technologicznych, Elsta Elektronika zapewnia pełne wsparcie serwisowe podczas całego cyklu życia produktu. Elsta Elektronika to firma z dużym doświadczeniem, potencjałem oraz kompetencjami, które pozwoliły nam na zdobycie uznania naszych Klientów na rynku specjalistycznej elektroniki przemysłowej.

W dniu 1 czerwca 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki „Elsta Elektronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, z siedzibą w Wieliczce” w spółkę „Elsta Elektronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce„. W tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez Elsta Elektronika. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Elsta Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna).

W dniu 19 września 2022 r. nastąpiło połączenie Elsta Elektronika Sp. z o.o.  z siedzibą w Wieliczce (spółka przejmująca), ze spółką Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Wieliczce przy ul. Janińskiej 32, 32 – 020 Wieliczka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513602, NIP: 6832080745 – jako spółką przejmowaną. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa na Elsta Elektronika Sp. z o.o. W konsekwencji, z dniem połączenia Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie prawa i obowiązki Elsta Nieruchomości z mocy prawa wstąpiła Elsta Elektronika Sp. z o.o. , kontynuując dotychczasową działalność Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa.