CSR

Firma ELSTA prowadzi od lat działalność społeczną. Aktywność mecenasa kultury i dbałość o najbliższe otoczenie firmy traktujemy jako element naszej tożsamości. Nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu opieramy na sześciu filarach:

  1. Bycie partnerem i podporą społeczności lokalnych.
  2. Wspieranie i kształcenie młodych pokoleń.
  3. Budowanie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy.
  4. Wzmacnianie kultury innowacyjności.
  5. Udoskonalanie standardów BHP i ochrony środowiska.
  6. Zapewnienie najwyższej jakości realizacji.