Zdalny odczyt rezystancji izolacji z blokujących zabezpieczeń upływowych

System zapewnia zablokowanie załączenia odpływu, na którym stan izolacji przewodów stwarza zagrożenie.

Obecnie Użytkownicy oczekują nie tylko bezbłędnego zadziałania zabezpieczenia kiedy już problem wystąpił ale również niezmiernie ważne jest aby uzyskać informację wyprzedzającą o tym, że stan izolacji przekroczył bezpieczny próg lub nawet, że się do niego zbliża jeszcze zanim napięcie zostanie podane na poszczególne obwody. Taką właśnie informacje można wysyłać dzięki zastosowaniu zabezpieczenia BZU‑01 skomunikowanego z koncentratorem KSPR-01 za pomocą łącza MODBUS RTU.  W ten sposób utworzony jest niewielki system pomiaru i wizualizacji stanu izolacji przewodów na odpływach odbiorników.

Zastosowanie

W wyrobiskach górniczych zarówno pod ziemią jak i na powierzchni kopalni panują zwykle bardzo trudne warunki pracy, w których niezwykle łatwo o uszkodzenie przewodów. Aby ograniczyć skutki takich uszkodzeń odpowiednie przepisy górnicze nakładają obowiązek stosowania pod ziemią specjalnych zabezpieczeń, które w wypadku wystąpienia przebicia (obniżenia rezystancji izolacji) powodują automatyczną blokadę możliwości załączenia obwodu (lub automatyczne wyłączenie obwodu w wypadku zabezpieczenia centralnego). Mimo, że instalacja zabezpieczeń blokujących poza częścią podziemną zakładu górniczego nie jest obligatoryjna, to jednak z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika i koszty ewentualnych napraw stosowanie takich urządzeń w sieci elektrycznej jest bardzo zasadne. Poniżej pokazano blokowy schemat z zaznaczonymi modułami blokującymi.

Elementy systemu

Koncentrator systemu pomiarowego rozdzielnic KSPR-01/*

Koncentrator systemu pomiarowego rozdzielnic KSPR-01/*

Koncentrator oparty na sterowniku PLC – oprogramowany i skonfigurowany do współpracy z BZU-01.

Blokujące zabezpieczenie upływowe BZU-01/*/*

Blokujące zabezpieczenie upływowe BZU-01/*/*

Urządzenie do monitorowania stanu izolacji wydzielonego odcinka sieci elektrycznej typu IT. W razie stwierdzenia zbyt niskiej wartości rezystancji, blokuje możliwość załączenia monitorowanego obwodu.

Elementy systemu

  • BZU-01 zapewnia zablokowanie załączenia odpływu, na którym stan izolacji przewodów stwarza zagrożenie;
  • BZU-01 przeprowadza ciągły pomiar rezystancji izolacji w stanie beznapięciowym (przed załączeniem obwodu danego odbiornika) i przesyła tą informację w stanie rzeczywistym do sterownika koncentratora KSPR-01. Dzięki temu, jeszcze przed załączeniem odbiornika, użytkownik otrzymuję bardzo istotną daną o ewentualnych problemach ze stanem przewodów elektrycznych. Taka funkcjonalność pozwalana podejmowanie działań profilaktycznych w celu unikania problemów doziemień;
  • BZU-01 może być stosowane w instalacjach gdzie zainstalowane jest zabezpieczenie centralne lub centralno-blokujące dowolnego typu i producenta;
  • BZU-01 przesyłając pomiary oraz inne dane związane ze statusem pracy umożliwia szybsze i łatwiejsze lokalizowanie problemów;
  • BZU-01 pozwala na stosowanie różnych napięć zasilania (AC/DC) bez dodatkowych zasilaczy, co upraszcza instalacje i obniża koszty. Dane urządzenie BZU-01 może być zasilane np. napięciem 12 DC, 24 VAC, 24 VDC lub innym w wyspecyfikowanym zakresie i nie trzeba w tym celu zamawiać kolejnej wersji urządzenia;
  • koncentrator KSPR-01 pozwala na wizualizację parametrów izolacji, a także posiada wiele dodatkowych możliwości sterujących i komunikacyjnych takich jak np. port Ethernet do systemu nadrzędnego, moduł wejść / wyjść cyfrowych, archiwizacja danych itp.