System aktywnego monitoringu i podtrzymania ciśnienia obudowy zmechanizowanej µRUFUS 3G u30

Prezentowany system pozwala na automatyczną kontrolę ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej zapewniającą poprawne rozparcie stropu.

Długoletnie doświadczenia eksploatacyjne elektrohydraulicznych systemów sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej miedzy innymi przy wykorzystaniu sterowników DPS-200/*/*/*, doprowadziły do opracowania wielu specjalnych, uproszczonych aplikacji systemu. Takim przykładem może być innowacyjne rozwiązanie umożliwiające monitorowanie i wizualizację ciśnień w stojakach sekcji wraz z możliwością automatycznego sterowania doładowaniem ciśnienia w stojakach do wymaganej podporności wstępnej. Umożliwia to utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej. Dodatkowo system umożliwia również automatyzację układu zraszania w zależności od położenia kombajnu i wartości mierzonych ciśnień.

Zastosowanie

Sterownik DPS-200/* w uproszczonym wykonaniu u30 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy z klasycznym sterowaniem pilotowym i zastępuje istniejące na rynku pasywne systemy monitoringu ciśnień w stojakach obudowy zmechanizowanej. System µRUFUS 3G u30 zbudowany na bazie sterownika DPS-200/*/*/* u30 pozwala na aktywny monitoring ciśnienia z transmisją, wizualizacją i archiwizacją danych zarówno w chodniku podścianowym jak i na powierzchni. Najważniejszą cechą wyróżniającą µRUFUS 3G u30 od innych systemów monitoringu ciśnień jest możliwość automatycznego doładowania stojaków zdefiniowanym ciśnieniem, co z kolei pozwala na rozparcie stropu z wymaganą podpornością wstępną.

Kontroler systemu

Sterownik DPS-200/* w uproszczonym wykonaniu u30 , jest kolejną wersją sterownika DPS-200/*/*/L, nie posiadającą wyświetlacza oraz klawiatury. Jedynym interfejsem użytkownika są diody LED, sygnalizujące stan pracy urządzenia oraz progowe stany ciśnienia w każdym ze stojaków za pomocą wielokolorowych diod. W tym wykonaniu sterownik umożliwia:

  • podłączenie dwóch czujników ciśnienia,
  • podłączenie jednego lub dwóch elektrozaworów do systemu zraszania, sterowania doładowaniem ciśnienia w stojakach sekcji,
  • detekcję położenia kombajnu poprzez odbiór sygnału w podczerwieni lub poprzez komunikację z kombajnem (w zależności od aplikacji),
  • realizację założonych algorytmów automatycznego wspomagania pracy przy sterowaniu sekcjami obudowy zmechanizowanej.

Sterownik DPS-200 u30 może zostać wyposażony w dodatkowe przyciski umożliwiające włączenie/wyłączenie systemu automatycznego doładowania ciśnienia, jak również realizujące dodatkowe funkcjonalności na życzenie użytkownika.

Opcjonalnie do sterownika można podłączyć inny rodzaj czujnika np. czujnik przemieszczenia w celu monitorowania postępu ściany, jednak wymaga to dodatkowych uzgodnień ze względu na właściwą konfigurację i dobór oprogramowania dla systemu. Sygnalizacja informacji o stanie ciśnienia konfigurowana jest na etapie wdrożenia po uzgodnieniu z użytkownikiem końcowym.

Do pobrania