Uniwersalny system sterowania maszynami spalinowymi USSMS

System do zastosowania we wszelkiego rodzaju maszynach spalinowych (kolejki podwieszane, kolejki spągowe, lokomotywy) największych polskich producentów.

Uniwersalny system sterowania maszynami z napędem spalinowym przeznaczony jest dla maszyn z silnikami spalinowymi (Diesla) eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Elementy systemu

Tzusd-01

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-01

Przeznaczony do zasilania i kontroli układu sterowania maszynami z napędem spalinowym.

Tzusd-01

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-02/*

Zasilacz dostarcza napięć niezbędnych do poprawnej pracy poszczególnych elementów układu sterowania oraz realizuje algorytm sterowania maszyną za pomocą zabudowanych w nim sterownika.

Tzusd-01

Zasilacz układu sterowania i diagnostyki typu ZUSD-03/*

Zasilacz występuje w czterech wersjach wykonania, różniących się liczbą zabudowanych wewnątrz kart zasilających(od 3 do 6).

2kso-01

Koncentrator sygnałów obiektowych typu KSO-01/*

Przeznaczony do zbierania sygnałów z czujników analogowych bądź stykowych i przesyłania ich linią transmisyjną typu CAN do innych bloków.

2kso-01

Koncentrator sygnałów obiektowych typu KSO-03/*

Mikroprocesorowe urządzenie służące do zbierania sygnałów z czujników oraz sterowania elementami wykonawczymi w maszynie pracującej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

250wlm01

Wyświetlacz LED maszynisty typu WLM-01

Służy do wyświetlania stanów pracy, alarmów, ostrzeżeń oraz parametrów takich jak prędkość, ciśnienie, obroty, temperatura itp.

Tmspm01

Monitor stanu pracy maszyny typu MSPM-01

Służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej oraz ostrzeżeń podczas jej pracy.

TMSPM-04

Monitor stanu pracy maszyny typu MSPM-04

Służy do wyświetlania parametrów maszyny spalinowej podczas jej pracy oraz do wyświetlania historii zdarzeń (awarii, ostrzeżeń itp.) po wyłączeniu maszyny.

2TMP-01

Manipulator sterowniczy typu MP-01

Element mechatronicznego układu sterująco-zabezpieczającego do pojazdów z napędem spalinowym.

2psm-01

Pulpit sterowniczy maszynisty typu PSM-01/*

Służy do sterowania maszynami z napędem spalinowym, stosowanymi w podziemnych zakładach górniczych.

Czujnik temperatury CZT-01 i CZT-01/*

Czujnik temperatury typu CZT-01

Element mechatronicznego układu sterująco–zabezpieczającego do pojazdów z napędem spalinowym.

Tczt02

Czujnik temperatury typu CZT-02

Przeznaczony jest do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów, zarówno nie agresywnych jak i agresywnych, w zakresie 0°C ÷ +150°C.

czt-03

Czujnik temperatury typu CZT-03

Przeznaczony do pomiaru temperatur powierzchni elementów, cieczy, par i gazów w różnych miejscach maszyn używanych w podziemnych zakładach górniczych.

System USSMS jest zasilany z alternatora maszyny napięciem 24 V prądu stałego za pośrednictwem zasilacza ZUSD-01(/U). Obwody zasilane napięciem alternatora wyposażone są w kontrolę stanu izolacji. Pozostałe urządzenia w wykonaniu iskrobezpiecznym, zasilane są z czterech niezależnych zasilaczy iskrobezpiecznych stanowiących wyposażenie zasilacza ZUSD-01(/U) o napięciu nominalnym Un=12V i prądzie In=1,5A.

Zalety

Zaletą naszego sytemu jest jego uniwersalność. Powyższy zestaw urządzeń w ilości odpowiedniej dla danej aplikacji, wraz z kompletem czujników, elementów wykonawczych i sygnalizujących, pozwala na konstrukcję zarówno prostych jak i bardzo rozbudowanych systemów sterowania maszynami z napędem spalinowym.

System sterowania kompletuje się dla danej maszyny w zależności od ilości realizowanych przez nią funkcji (ilości i rodzajów elektrozaworów), ilości czujników pomiarowych, przycisków i łączników sterujących oraz od innych urządzeń pomiarowych i wyjściowych (np. sygnalizatorów, reflektorów itp.). Dostarczone przez producenta algorytmy pracy maszyny są podstawą do opracowania programu sterującego i zaprogramowania sterownika maszyny.

Przedstawiony uniwersalny system sterowania maszynami z napędem spalinowym pozwala na szybką i prostą realizację kompletnego układu sterowania dla praktycznie każdego pojazdu z napędem spalinowym eksploatowanego w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. Tak szerokie wykorzystanie oferowanego systemu umożliwia modułowa konstrukcja sterownika oraz zasoby poszczególnych koncentratorów.

Do pobrania