System Sterowania Radiowego SSRK-2000

System SSRK-2000 jest uniwersalnym, kompletnym zestawem urządzeń służących do zdalnego sterowania maszynami górniczymi.

Prezentowane rozwiązanie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń firmy, zebranych przy opracowywaniu, produkcji i eksploatacji radiowych układów sterowania przeznaczonych dla przemysłu górniczego. W nowym rozwiązaniu przyjęto, że system sterowania jest niezależny od maszyny, na której pracuje i służy jedynie do przekazywania poleceń wybranych przez operatora, a także komunikatów na ekran pilota sterującego. Dzięki temu system SSRK-2000 jest w pełni uniwersalny, a o konkretnym przeznaczeniu poszczególnych klawiszy pilota sterującego decyduje użytkownik.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem systemu SSRK-2000 są układy zdalnego sterowania kombajnami ścianowymi. Uniwersalna konstrukcja sprawia jednak, że system może być z powodzeniem wykorzystany także w innych maszynach górniczych wymagających pracy w trybie ze sterowaniem zdalnym m.in.:

  • kombajny chodnikowe
  • kolejki spalinowe
  • lokomotywy kopalniane
  • samobieżne maszyny transportowe

System SSRK-2000 został skutecznie wdrożony i jest stosowany w układach sterowania kombajnami ścianowymi w kopalniach w Polsce i w Chinach.

Elementy systemu

osz-2000

Odbiornik sterowania radiowego typu OSZ-2000/*

Urządzenie montowane w skrzyni ognioszczelnej służące do odbioru i przekazywania poleceń przesłanych przez piloty zdalnego sterowania.

pr-2000

Pilot sterowania radiowego typu PR-2000/*

Podstawowe urządzenie sterownicze wykorzystywane przez operatora maszyny. Pilot dostępny w wersji podstawowej o szczelności IP54 i w wersji o wzmocnionej szczelności IP67.

Bateria iskrobezpieczna HBIS-2010

Bateria iskrobezpieczna typu HBIS-2010

Źródło zasilania dla przenośnych pilotów zdalnego sterowania.

pw-2000

Pilot kablowy typu PW-2000/*

Dodatkowe urządzenie sterujące służące do realizacji zdalnego sterowania przewodowego.

Przepust antenowy PA-2000

Przepust antenowy typu PA-2000

Element sprzęgający, umożliwiający wyprowadzenie sygnału radiowego ze skrzyni ognioszczelnej umieszczonej na maszynie, w której montowany jest odbiornik zdalnego sterowania.

Stanowisko obsługi baterii SOB-2000/*

Stanowisko obsługi baterii typu SOB-2000

Urządzenie do ładowania i konserwacji baterii HBIS-2010 wykorzystywanych do zasilania urządzeń przenośnych systemu.

TPR-3000

Pilot sterowania radiowego typu PR-3000/*

Przeznaczony do zdalnego sterowania pracą maszyn górniczych wymagających obsługi za pomocą manipulatorów drążkowych (joystick).

Zastosowanie

  • Całkowita niezależność od układu automatyki i sterowania maszyny: system SSRK 2000 przekazuje jedynie polecenia (stan klawiatury pilota) wybrane przez operatora, a przypisane funkcje określa użytkownik.
  • Dwukierunkowa transmisja radiowa: zastosowanie dwukierunkowej transmisji radiowej pozwala na przekazanie stanu klawiatury pilota ale także na wysłanie informacji zwrotnej na ekran pilota radiowego. Treść wysyłanych komu
    nikatów i kolor podświetlania wyświetlacza w pilocie radiowym są programowane przez użytkownika. Użytkownik otrzymuje zestaw narzędzi (program na PC) pozwalających na przygotowanie i wizualizację komunikatów, które mają być wyświetlone na ekranie pilota.
  • Obsługa wielu języków: zarówno język menu jak i język komunikatów wyświetlanych na ekranie pilota radiowego mogą być dostosowane przez producenta maszyny do konkretnych wymagań użytkownika docelowego. Przykładem może być obsługa języka chińskiego wprowadzona we wszystkich produkowanych pilotach radiowych.

Do pobrania