System radiowego sterowania rozjazdami typu SRSR

System SRSR służy do radiowego sterowania zwrotnicami, zapewniając sprawny i bezpieczny przejazd przez rozjazdy.

Podstawowym zastosowaniem systemu SRSR jest sterowanie rozjazdami, umożliwiające ustawienie położenia zwrotnicy zgodnie z żądanym kierunkiem jazdy transportu. Sterowanie może odbywać się zdalnie – za pośrednictwem pilota PR-03/L zainstalowanego w kabinie operatora lokomotywy; lub lokalnie – przyciskiem umieszczonym na skrzynce urządzenia URSZ-03/P.

Charakterystyka

Oferowane urządzenia sterują układem wykonawczym napędu zwrotnicy oraz współpracują z transparentami sygnalizującymi jej położenie.

System wyposażony jest w szereg zabezpieczeń umożliwiających bezkolizyjny przejazd składu transportowego są to m. in. :

 • Czujniki obecności pojazdu na rozjeździe;
 • Czujniki położenia zwrotnicy;
 • Automatyczne blokady dostępu do rozjazdu zapobiegające przestawieniu zwrotnicy przez innego operatora

Dodatkowo, system może zostać wzbogacony o adapter transmisji danych typu KDT-01, dzięki któremu możliwe jest przekazywanie informacji o stanie rozjazdów do nadrzędnego centralnego systemu monitoringu i wizualizacji.

Elementy systemu

 • Pilot radiowego sterowania zwrotnicami typu PR-03/L – podstawowe urządzenie sterownicze służące do zdalnego sterowania rozjazdem (do ok. 80 metrów); montowane w kabinie operatora kolejki.
 • Urządzenie radiowego sterowania zwrotnicami typu URSZ-03/P – sterownik montowany na ociosie przekopu, służący do sterowania elementami wykonawczymi rozjazdu.
 • Ultradźwiękowy czujnik obecności pojazdu typu EMS-300N – przeznaczony do montażu w obszarze ochrony zwrotnicy. Zabudowany na specjalnej stalowej obudowie o stopniu ochrony IP54.
 • Adapter transmisji danych typu KTD-01 – dodatkowe urządzenie współpracujące z pilotem PR-03/L, umożliwiające odczytywanie i przesyłanie informacji do nadrzędnego systemu monitoringu stanu rozjazdów.

Zalety

 • Brak konieczności całkowitego zatrzymania składu i wysiadania z kolejki w celu zmiany położenia rozjazdu
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy operatora kolejki
 • Zmniejszenie całkowitego czasu przejazdu przez zwrotnicę
 • Prosta, intuicyjna obsługa
 • Sygnalizacja stanu rozjazdu na pilocie z uwzględnieniem blokady rozjazdu i diagnostyki obwodów czujników systemu
 • Możliwość integracji z nadrzędnym centralnym systemem monitoringu i wizualizacji