System radiowego sterowania maszynami górniczymi ESSRK-1001

ESSRK-1001 to grupa urządzeń służących do zdalnego sterowania maszynami górniczymi.

System występuje w wielu różnych wykonaniach i wersjach, które powstały w odpowiedzi na potrzeby czołowych producentów maszyn górniczych. System ESSRK-1001 zdobył uznanie użytkowników dzięki swojej niezawodności i jakości. Jest on obecnie najczęściej stosowanym układem zdalnego sterowania kombajnami ścianowymi w Polsce. System był wielokrotnie nagradzany – zdobył m.in. Złoty Medal Prezesa SEP w konkursie „Najwyższa Jakość MAŁOPOLSKA”. Poza rynkiem polskim urządzenia systemu ESSRK-1001 stosowane są również m.in. w kopalniach rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, brytyjskich, czeskich, hiszpańskich, niemieckich, rumuńskich, węgierskich, a nawet argentyńskich, czy chińskich.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem systemu ESSRK-1001 są układy sterownia kombajnem ścianowym, ale system może być również wykorzystywany do pracy z kombajnami chodnikowymi, kolejkami spągowymi, tamami wentylacyjnymi, zwrotnicami, obudowami hydraulicznymi itp. Dodatkowo system ESSRK-1001 może być wzbogacony o układ sterowania oddalonego umożliwiający kontrolę zdalną maszyny z tzw. lokalizacji bezpiecznej (np. zdalnej dyspozytorni). Pozwala to na ciągłą eksploatację szczególnie niebezpiecznych odcinków ściany wydobywczej na których zabronione jest przebywanie operatorów maszyny. Podstawową zaletą opisywanego rozwiązania są jego duże możliwości konfiguracji i rozbudowy pozwalające na przystosowanie do indywidualnych wymagań producenta maszyny i końcowego użytkownika systemu. Uznanie zyskała również konstrukcja mechaniczna pilotów sterujących, które są postrzegane jako urządzenia niezawodne i ergonomiczne.

Elementy systemu

Odbiornik sterowania radiowego typu EODB-01/*, EODBJ, EODBJ/7, EODBB/*

Urządzenia odbiorcze montowane na maszynie służące do odbioru i przekazywania poleceń przesłanych przez piloty zdalnego sterowania.

Pilot radiowy EPR-02/*

Pilot sterowania radiowego typu EPR-02/*

Pilot sterowania radiowego wykorzystywany przez operatora maszyny.

produkt08

Bateria iskrobezpieczna typu EBIS-02

Bateria służąca do zasilania pilotów sterowania radiowego EPR-02/*.

Pilot kablowy typu EPW-01

Dodatkowy pilot sterujący służący do realizacji sterowania kablowego.

eadp-02_verjij7

Adapter EADP-02/*

Urządzenie pomocnicze służące do podłączania pilota radiowego EPR 02/* w trybie kablowym.

Urządzenie do ładowania baterii EUŁB-03

Ładowarka typu EUŁB-03

Stacja obsługi baterii EBIS-02 wykorzystywanych do zasilania urządzeń przenośnych systemu.

Transmiter sterowania oddalonego kombajnu SBJ433-20-10

Stacja bazowa typu SBJ-433-20-01/*

Elementy systemu sterowania oddalonego z tzw. lokalizacji bezpiecznej wykorzystujące przewód promieniujący.

Wzmaczniacz linii typu WLJ-433-16-01

Wzmacniacz linii typu WLJ-433-16-01

Przewód promieniujący rozszerzający zasięg radiowy urządzeń ESSRK 1001.

Do pobrania