RUFUS 3G

System elektrohydraulicznego sterowania obudowami zmechanizowanymi.

Zastosowanie systemu elektrohydraulicznego sterowania obudową zmechanizowaną RUFUS 3G pozwala na zautomatyzowanie sterowania obudową w zakresie wybranym przez użytkownika.

Zastosowanie

Szeroki zakres zastosowania określa oprogramowanie, które zapewnia pracę w różnych trybach począwszy od najprostszego sterowania ręcznego przyległego (odpowiadającego sterowaniu pilotowemu), poprzez wszelkie sterowania sekwencyjne, grupowe, do półautomatycznych i automatycznych włącznie. System RUFUS 3G zapewnia również dodatkowe funkcjonalności tj. monitorowanie ciśnień roboczych w komorach podtłokowych stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej, diagnostykę stanu sekcji i siłowników, monitorowanie postępu ściany oraz naprężeń górotworu na przebiegu całej ściany. Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej: ATEX, MD, LVD, EMC, R&TTE.

Dodatkowe funkcjonalności

Po wyposażeniu systemu w dodatkowe urządzenia: odbiornik radiowy RXM 01/* oraz pilot sterowania radiowego PR-2000/*, system RUFUS 3G może posłużyć do wsparcia procesu montażu i demontażu sekcji w ścianie. Dzięki temu eliminuje się długie kable lub długie multiwęże, a załoga może z bezpiecznego miejsca sterować zabudowywaną/demontowaną sekcją.

Elementy systemu

System RUFUS 3G zbudowany jest z następujących elementów:

komputer dołowy typu KOM-01 do wizualizacji pracy systemu i/lub o transmisję danych na powierzchnię w celu ich archiwizacji, wizualizacji i raportowania.
PR-2000, RXM-01 –sterowanie radiowe do montażu/demontażu obudowy zmechanizowanej

Zalety

  • system ze względu na wysoką wydajność urządzeń elektronicznych
    i transmisji danych jest przystosowany do obsługi obudów zmechanizowanych zarówno dla kompleksów kombajnowych jak i strugowych,
  • zwiększenie wydajności urabiania dzięki automatyzacji pracy obudowy zmechanizowanej – szybsze wykonywanie cyklu pracy obudowy i przekładki przenośnika przy mniejszym zaangażowaniu personelu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa załogi,
  • diagnostyka zarówno urządzeń elektronicznych jak i precyzyjna lokalizacja uszkodzeń elementów hydrauliki,
  • możliwość łatwego dostosowania systemu do specyficznych wymagań użytkownika, modyfikacji algorytmu urabiania ściany.
  • zgodność systemu z różnymi systemami hydraulicznymi lub / i dowolnymi elektrozaworami.

Do pobrania