Nowoczesny system identyfikacji elementów maszyn górniczych RFID

System identyfikacji elementów obudów ścianowych oparty o technologię RFID.

Zastosowanie technologii RFID pozwala zautomatyzować procesy logistyczne i uwolnić się od błędów generowanych przez dotychczas stosowane systemy identyfikacji. Prezentowany System jest pierwszym takim rozwiązaniem dla kopalń węglowych w Polsce. Posiada wszystkie certyfikaty oraz spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw. System identyfikacji elementów obudów ścianowych, oparty o technologię RFID otrzymał II Nagrodę w kategorii Nowość podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, Katowice, 2007. W roku 2012 system zdobył nagrodę I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zastosowanie

W ostatnich latach w podziemnych wyrobiskach górniczych rozpoczęto stosowanie urządzeń i technologii, które z powodzeniem sprawdzają się w przemyśle powierzchniowym. Dlatego też po sukcesie, jaki odniosło zastosowanie technologii RFID w przedsięwzięciach logistycznych lub związanych ze znakowaniem towarów, materiałów i urządzeń, firma ELSTA we współpracy z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG oraz Politechniką Śląską i Akademią Górniczo-Hutniczą, opracowała system identyfikacji elementów obudów ścianowych oparty o technologię RFID. Obecnie rozwiązanie to z powodzeniem zastępuje tradycyjne metody identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej. Prowadzone są także próby eksploatacyjne mające na celu zastosowanie tego typu znakowania dla innych maszyn i urządzeń pracujących w podziemiach kopalń.

Elementy systemu

Transponder trid01

Transponder TRID-0

Pasywne urządzenie elektryczne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem o dowolnej koncentracji metanu i pyłu węglowego.

trh-01_widok1

Lanca odczytująca typu TRH-01/*

W skład urządzenia wchodzi lanca odczytująca TRH-01 oraz mikrokomputer TRMC-01 z dużym podświetlanym wyświetlaczem graficznym oraz wbudowanym mikrofonem i głośnikiem.

Ttrmc

Mikrokomputer typu TRMC-01

Mikrokomputer wraz z lancą odczytującą stanowi układ czytnika numerów identyfikacyjnych z wykorzystaniem technologii RFID.

Zastosowanie

  • jednoznaczna identyfikacja poszczególnych zespołów nośnych ścianowej obudowy zmechanizowanej
  • uzyskanie wiarygodnej informacji na temat historii użytkowania elementów sekcji
  • ułatwienie prowadzenia racjonalnej gospodarki elementami sekcji obudowy zmechanizowanej
  • wykorzystanie nowoczesnych, komputerowych baz danych do gromadzenia
  • i przetwarzania danych dotyczących użytkowania elementów sekcji obudowy zmechanizowanej, jak również uzyskiwanie szybkiego dostępu do żądanych danych
  • trwałość (co najmniej 10 lat)
  • niezawodność odczytu kodu identyfikacyjnego w różnych warunkach technicznych i środowiskowych

Do pobrania